18 Ιουλίου 2018

Breaking News

Βελτίωση της βιομηχανικής παραγωγής τον Φεβρουάριο στην Ευρωζώνη

Βελτίωση της βιομηχανικής παραγωγής τον Φεβρουάριο στην Ευρωζώνη

Τον Φεβρουάριο του 2018, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του ιδίου έτους, η εποχικά διορθωμένη βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,8% στην Ευρωζώνη (των 19 χωρών) και κατά 0,7% στην ΕΕ28, σύμφωνα με την Eurostat. Τον Ιανουάριο του 2018, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,3% στην ΕΕ28.

Τον Φεβρουάριο του 2018, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2017, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,1% στην ΕΕ28.

Μηνιαία σύγκριση ανά κύριο βιομηχανικό όμιλο και ανά κράτος μέλος

Η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής στη ζώνη του ευρώ κατά 0,8% τον Φεβρουάριο του 2018, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2018, οφείλεται στην μείωση της παραγωγής εγχώριων αγαθών κατά 3,6%, των διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 2,1%, των ενδιάμεσων αγαθών κατά 0,8% και των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 0,5%, ενώ η παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε κατά 6,8%.

Στην ΕΕ28, η μείωση κατά 0,7% οφείλεται στην παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 2,7%, στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 1,6%, των ενδιάμεσων προϊόντων κατά 1,0% και των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 0,4%, ενώ αυξήθηκε η παραγωγή ενέργειας κατά 5,1%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες μειώσεις στη βιομηχανική παραγωγή: στη Λιθουανία (-3,9%), στην Εσθονία (-2,7%), στη Μάλτα και στην Πορτογαλία (και στο -2,3%) και στις υψηλότερες αυξήσεις στη Λεττονία (+ 3,9%) και την Κροατία (+ 2,1%).

Ετήσια σύγκριση κατά κύριο βιομηχανικό όμιλο και ανά κράτος μέλος

Η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στη ζώνη του ευρώ κατά 2,9% τον Φεβρουάριο του 2018, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2017, είναι λόγω της αύξησης της παραγωγής ενέργειας κατά 5,7%, των ενδιάμεσων προϊόντων κατά 2,9%, των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 2,4%, των κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 2,2% και των διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 0,8%.

Στην ΕΕ28, η αύξηση κατά 3,1% οφείλεται στην αύξηση της παραγωγής ενέργειας κατά 4,6%, των κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 3,2%, των ενδιάμεσων προϊόντων κατά 3,1%, των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 2,2% και τα διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 1,4%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη βιομηχανική παραγωγή, στη Λετονία (+ 8,7%), στην Πολωνία (+ 7,5%) και στη Σλοβενία ​​(+ 7,2%). Μείωση παρατηρήθηκε στη Μάλτα (-7,7%) στην Ελλάδα (-1,9%) και της Βουλγαρίας (-1,0%).

Related posts