18 Ιουνίου 2018

Breaking News

Ερμην. Εγκύκλιος Γεν. Γραμμ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή: Σχετ. με Ν. 3869/10, Κεφ. Α’ Τροπ. του Ν. 3869/10 «Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων»

Ερμην. Εγκύκλιος Γεν. Γραμμ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή: Σχετ. με Ν. 3869/10, Κεφ. Α’ Τροπ. του Ν. 3869/10 «Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων»

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή εξέδωσε ερμηνευτική Εγκύκλιο με θέμα:

«Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία».

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Εγκύκλιο, εδώ.

Related posts