23 Ιουνίου 2018

ΕΣΕΕ – UEAPME: Η Ευρώπη προσπαθεί να στηρίξει τις ΜμΕ με κάθε μέσο

ΕΣΕΕ – UEAPME: Η Ευρώπη προσπαθεί να στηρίξει τις ΜμΕ με κάθε μέσο

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης και το προεδρείο της ΕΣΕΕ υποδέχθηκαν χθες στα γραφεία της ΕΣΕΕ, την κ. Ulrike Rabmer-Koller Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Βιοτεχνών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME), που εκπροσωπεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 80 οργανώσεις εργοδοτών από 34 χώρες.

Κατά τη συνάντηση ο κ. Κορκίδης παρουσίασε τις τρέχουσες προτεραιότητες της ΕΣΕΕ για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως επίσης και τις δυσκολίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες στην παρούσα συγκυρία. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ και Αντιπρόεδρος της UEAPME κ. Βασίλης Κορκίδης, με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργο Καββαθά και την Πρόεδρο της UEAPME κ. Rabmer-Koller επισκέφθηκαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο για να αναπτύξουν τον ρόλο των ΜμΕ σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ατζέντα της συζήτησης της Προέδρου της UEAPME με το προεδρείο της ΕΣΕΕ περιλάμβανε μια σειρά σημαντικά θέματα για την επιχειρηματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ αναφέρθηκε:

1. Στις προτάσεις της ΕΣΕΕ για την αντιμετώπιση των εμποδίων στην πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, που συνοψίζονται στην ελλιπή πληροφόρηση, την ασυμμετρία προσφοράς και ζήτησης κεφαλαίων, τον κατακερματισμό των επιχειρηματικών κεφαλαίων, τις καταγεγραμμένες αποκλίσεις των επιτοκίων χορηγήσεων, τους αυστηρούς όρους χορήγησης πιστώσεων, ιδίως σε χώρες που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα και τις ζητούμενες υπέρμετρες προσωπικές εγγυήσεις ως προϋπόθεση χρηματοδότησης.

2. Στην πρόταση της ΕΣΕΕ για τη θεσμοθέτηση του «Ειδικού Επιχειρηματικού Τραπεζικού Λογαριασμού» με την πρόβλεψη ενός ακατάσχετου ποσού που θα εξαρτάται από ιδιαίτερα σημαντικές για τη λειτουργία της επιχείρησης μεταβλητές, το οποίο θα εκφράζεται σε ποσοστιαία βάση επί του συνολικού τζίρου της επιχείρησης, ώστε η επιχείρηση να μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίζει τη λειτουργία της και να καλύπτει τα λειτουργικά της έξοδα. Το υφιστάμενο αυστηρό πλαίσιο, αναφορικά με τις κατασχέσεις και δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές στο ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να αποκτήσει ελαστικότερο χαρακτήρα, μέσω της θεσμοθέτησης ενός minimum επιπέδου ρευστότητας των επιχειρήσεων.

3. Στο φαινόμενο της «επιχειρηματικής μετανάστευσης» και της «καταναλωτικής αιμορραγίας» που έχει προκαλέσει η κρίση, κατά το οποίο παρατηρείται αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις να μεταφέρουν την έδρα τους σε γειτονικές χώρες είτε για να προσφέρουν εκεί τα προϊόντα τους είτε για να τα διαθέσουν στην Ελλάδα εκμεταλλευόμενες τους ανεπαρκείς ελέγχους διασυνοριακής μετακίνησης και του παραεμπορίου. Αυτό, όπως είπε, έχει ως συνέπεια το εισόδημα που παράγεται με πολύ δυσκολία στην Ελλάδα να καταναλώνεται με πολύ μεγάλη ευκολία σε άλλες χώρες, σε μέγεθος που φτάνει ακόμη και τις 100.000 ευρώ ημερησίως.

4. Στην επιχειρούμενη απελευθέρωση, από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, τονίζοντας μάλιστα ότι στην Αυστρία όπου ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα η Πρόεδρος της UEAPME, τα καταστήματα είναι κλειστά όλες τις Κυριακές.

5. Στην καινοτόμο δράση της ΕΣΕΕ με τίτλο «FeelSafe» στο ηλεκτρονικό εμπόριο που αναπτύχθηκε από κοινού με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ, με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη μη προσεκτική χρήση των νέων ψηφιακών μέσων και τη διάδοση της χρήσης των πιστωτικών καρτών και ηλεκτρονικών συναλλαγών.

6. Στις ενέργειες της ΕΣΕΕ για την προβολή και διάδοση των ηλεκτρονικών διαδικτυακών εφαρμογών νέφους που εξασφαλίζουν την εξοικονόμηση κόστους ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω των τεχνολογικών δυνατοτήτων που προσφέρουν για αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση δεδομένων από απομακρυσμένη πρόσβαση, διευκολύνοντας, δηλαδή, τους χρήστες να διαχειρίζονται από οποιαδήποτε μέρος μέσω διαδικτύου τα δεδομένα τους χωρίς να επενδύουν κεφάλαια για την ανάπτυξη και διατήρηση εφαρμογών αποθήκευσης και διαχείρισης εντός της επιχείρησης.

7. Στις θέσεις της ΕΣΕΕ για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά και στις προτεραιότητες που έχουν προταχθεί σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

8. Στις εξελίξεις και στις θέσεις της ΕΣΕΕ για τις εργασιακές σχέσεις και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και συγκεκριμένα ως προς την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τις Κλαδικές Συμβάσεις Εργασίας, τις Επιχειρησιακές Συμβάσεις Εργασίας, την Επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, τη Διαπραγμάτευση, Μεσολάβηση και Διαιτησία, τον κατώτατο μισθό, τις ομαδικές απολύσεις και τη συνδικαλιστική δράση.

Η Πρόεδρος της UEAPME κ. Ulrike Rabmer-Koller η οποία προέρχεται από μια οικογενειακή επιχείρηση δεύτερης γενιάς και είναι Αντιπρόεδρος του Αυστριακού Ομοσπονδιακού Οικονομικού Επιμελητηρίου, υπογράμμισε ότι με την επίσκεψή της αυτή στην Ελλάδα σηματοδοτεί την διεύρυνση της συνεργασίας των δύο οργανώσεων. Στόχος της, όπως σημείωσε, είναι από τη θέση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Βιοτεχνών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) να βελτιώσει τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των μελών της. Όπως υπογράμμισε, το γεγονός ότι η νομοθέτηση σε μεγάλο βαθμό γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την ενίσχυση της UEAPME. Στην κατεύθυνση αυτή έχει θέσει πέντε στόχους:

Πρώτον, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας που την παρομοίασε με τον μύθο της Λερναίας Ύδρας.

Δεύτερον, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση όπου οι πόροι του EFSI να κατευθυνθούν και να εξειδικευτούν για τις ΜμΕ και μάλιστα σε εθνικό επίπεδο.

Τρίτον, τη βελτίωση των δεξιοτήτων με έμφαση στην κατάρτιση σε εθνικό επίπεδο.

Τέταρτον, τη στήριξη της ψηφιακής αγοράς, οι πολιτικές στο πλαίσιο της οποίας δεν πρέπει να αντιτίθενται στην ανάπτυξη των ΜμΕ και

πέμπτον, την ανάπτυξη του διεθνούς και ευρωπαϊκού εμπορίου με έμφαση στο B2B. Μάλιστα προτάθηκε η αρχή να γίνει από την ανάπτυξη των σχέσεων ελληνικών και αυστριακών επιχειρήσεων.

Κλείνοντας, η Πρόεδρος της UEAPME και ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ συμφώνησαν ότι οι ΜμΕ δεν αποτελούν μόνο τη ραχοκοκαλιά των οικονομιών των ευρωπαϊκών κοινωνιών, αλλά κυρίως εξασφαλίζουν την ευημερία και θέσεις απασχόλησης.

Related posts