21 Ιουνίου 2018

Breaking News

ΑΑΔΕ: Δασμολογική κατάταξη συσκευών αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών στη δασμολογική κλάση 8471

ΑΑΔΕ: Δασμολογική κατάταξη συσκευών αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών στη δασμολογική κλάση 8471

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1133984 ΕΞ 2017 της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου 2017 και με Θέμα:

«Δασμολογική κατάταξη συσκευών αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών στη δασμολογική κλάση 8471 – Σημείωση 5 Κεφ. 84 του Δασμολογίου και Γενικός Κανόνας 3β)»

Διαβάστε ολόκληρη την ΔΔΘΕΚΑ Α 1133984 ΕΞ 2017 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File > Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε την, αμέσως παρακάτω on line:

Related posts