25 Μαΐου 2017

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Λογιστική – Φορολογική αντιμετώπιση και Ποινολόγιο για Σωματεία – Συλλόγους – Οργανώσεις – Αστικές Μ.Κ.Ο. – Ιδρύματα και Ειδικές περιπτώσεις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Λογιστική – Φορολογική αντιμετώπιση και Ποινολόγιο για Σωματεία – Συλλόγους – Οργανώσεις – Αστικές Μ.Κ.Ο. – Ιδρύματα και Ειδικές περιπτώσεις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.
Φόρτωση χάρτη...

Ημερομηνία/Ώρα
Date(s) - 06/06/2017
15:00 - 21:00

Τοποθεσία
ACROPOLIS HILL HOTEL

Κατηγορία


ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Λογιστική – Φορολογική αντιμετώπιση και Ποινολόγιο για Σωματεία – Συλλόγους – Οργανώσεις – Αστικές Μ.Κ.Ο. – Ιδρύματα και Ειδικές περιπτώσεις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: 
 • Σε Λογιστές, Φοροτεχνικούς
 • Δικηγόρους
 • Προϊσταμένους και Στελέχη Επιχειρήσεων Ν. Προσώπων Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

(Σωματείων  – Συλλόγων – Μη κυβερνητικών Οργανώσεων – Συνεταιρισμών – Κληροδοτημάτων

– Αστικών Μ.Κ.Ο – Ιδρυμάτων) καθώς και

Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) –

Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) κλπ.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 

Τι θα πρέπει να προσέξουν όσοι ασχολούνται με τα Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα:

 • Φορολογική και Λογιστική αντιμετώπιση
 • Κυριότερα σημεία που αφορούν τις Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα οντότητες
 • Όλες οι προσαρμογές σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και
 • Αναφορά στην διαδικασία Ίδρυσης των Αστικών Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εταιρειών και στα Ιδρύματα.

 

ΠΟΤΕ: ΠΟΥ:
ΤΡΙΤΗ 06/06/2017 (15:00-21:00)

– Διάρκεια 6 ώρες

Acropolis Hill Hotel, Μουσών 7, Φιλοπάππου – Αθήνα (κοντά σε Μετρό –στάση ΦΙΞ)

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

κ. Καλαμαράς Νικόλαος,

Λογιστής, Φοροτεχνικός,  Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Ενδεικτικά:

 • Ποια εισοδήματα φορολογούνται και πως;
 • Τι γίνεται με τις Δωρεές και τι με τις Χορηγίες;
 • Πως αντιμετωπίζονται τα θέματα των οργανώσεων και εκμεταλλεύσεων συνεδρίων, παραστάσεων, bazaar κλπ
 • Πως και πότε αποδίδεται από ένα ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ο ΦΠΑ για πράξεις που υπόκεινται σε αυτόν;
 • Πως αμείβονται τα έξοδα των Εθελοντών;
 • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που μεταβάλλουν ένα νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικό σε κερδοσκοπικό; Τι θα συμβεί μετά από αυτό;
 • Πως και πότε αποδίδονται οι Φόροι Δωρεών και τα χαρτόσημα των λοιπών συναλλαγών;
 • Τι ισχύει για τις Αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – Τρόπος Φορολόγησης με Παραδείγματα
 • Ποιο είναι το καθεστώς των Κοιν.Σ.Επ και Κοι.Σ.Π.Ε. Τι φορολογείται και τι όχι
 • Πως αντιμετωπίζονται οι αυτοπαραδόσεις που γίνονται προς τα Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Απαλλαγή από το Φ.Π.Α. στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών προς Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οντότητες για την κάλυψη αναγκών των προσφύγων.
 • Τα θέματα που αφορούν υπηρεσίες εκπαίδευσης των Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και πως αντιμετωπίζονται μετά την εφαρμογή του Ν. 4334/2015 και Ν. 4336/2015 και τη νεότερη ισχύουσα νομοθεσία.
 • Ποια είναι τα πρόστιμα στα οποία υπόκεινται τα άνω Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Νέο Ποινολόγιο.
 • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έναντι των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
 • Νέα Έντυπα φορολογίας εισοδήματος για φορολογικό έτος 2016: αναφορά στους κωδικούς που αφορούν τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και σημεία προσοχής.

 

Ασφαλιστικές εισφορές:

 • Ενδεικτική αναφορά σε περιπτώσεις που υπάγονται σε υποχρέωση υπαγωγής στο νέο ασφαλιστικό νόμο (π.χ. για όσους απασχολούνται με τίτλο κτήσης ή μπλοκάκια)
 • Παραδείγματα και Εφαρμογές.

 

Επίλυση Ερωτημάτων:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν σχετικά θέματα = Κλειστό ολιγομελές τμήμα

 • Παραδείγματα και Εφαρμογές για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων!

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:
 • Power Point
 • Παραδείγματα και Εφαρμογές

 

Σε κάθε συμμετέχοντα θα δοθεί:
 • Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη μορφή με σημειώσεις του Εισηγητή κ. Καλαμαρά Νικόλαου και
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης

 

Παροχές:

 • Ειδική τιμή για Ανέργους & Φοιτητές
 • Επωφεληθείτε της ειδικής Early Bird τιμής συμμετοχής με έγκαιρη δήλωση συμμετοχής+κατάθεση ή την παροχή στις 2 συμμετοχές + 3η Δωρεάν!
 • Επιδότηση μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24% έως 29/05/2017

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ:

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Λογιστική – Φορολογική αντιμετώπιση και Ποινολόγιο

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 – 6147341

Fax: 211-4110533

Email: xsotiraki@euepixeirein.gr

Site: www.euepixeirein.gr

Related posts