23 Φεβρουαρίου 2020

Breaking News

Άλλες 645 Προτάσεις εντάσσονται στην Δράση:  Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές

Άλλες 645 Προτάσεις εντάσσονται στην Δράση:  Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές

23.03.2018 – Δημοσιεύτηκε η 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές».

Με αυτήν την Τροποποιητική, εντάσσονται επιπλέον 645 πράξεις στη Δράση.

Δείτε τη σχετική απόφαση και εάν περνάει το αίτημά σας, ΕΔΩ.

>>>•<<<

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Άλλα 1.081 Επιχειρηματικά Σχέδια εντάσσονται στη Δράση των Νεοφυών Επιχειρήσεων

Related posts