27 Φεβρουαρίου 2021

Breaking News

ΑΑΔΕ: Έως σήμερα 01-04-17 η παράταση των ΜΥΦ!

ΑΑΔΕ: Έως σήμερα 01-04-17 η παράταση των ΜΥΦ!

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ανακοίνωσε και όρισε σήμερα Σάββατο, με Εξαιρετικά Επείγουσα εγκύκλιό της, ότι αίρεται η χθεσινή ανακοινωθείσα  παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών, έτους 2016.

Στην χθεσινή ανακοίνωση Α.Α.Δ.Ε. της 31 Μαρτίου 2017, αναφέρθηκε εκ παραδρομής ότι η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών, έτους 2016, παρατείνονταν μέχρι και τις 10 Απριλίου 2017. Το ορθό είναι ότι παρατείνεται έως και την 1 Απριλίου 2017, καθώς αντί για 1 Απριλίου, γράφτηκε 10 Απριλίου.

Επιπλέον, για τις διορθώσεις των αποκλίσεων, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 8η Απριλίου 2017 αντί του ανακοινωθέντος χθες  περί  8ης Μαΐου 2017.

Η Α.Α.Δ.Ε. λυπάται για την αναστάτωση που τυχόν προκάλεσε και η οποία οφείλεται στο δαίμονα του τυπογραφείου. Η νέα παράταση κρίνεται επαρκής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής. Αυτή είναι η τελευταία παράταση που δίδεται και όσοι είναι εκπρόθεσμοι, θα αντιμετωπίσουν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία πρόστιμα.

[edit 01-04-17, 21:00] Πρωταπριλιά βέβαια! Καλό μήνα! [end edit] 

Related posts