21 Φεβρουαρίου 2019

Breaking News

ΑΑΔΕ: Σχολιασμός σε δημοσιεύματα σχετ. με διαδικασία παράδοσης των υποθέσεων από το ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ

ΑΑΔΕ: Σχολιασμός σε δημοσιεύματα σχετ. με διαδικασία παράδοσης των υποθέσεων από το ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ

Με αφορμή δημοσιεύματα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει τα εξής:

Σχετικά με τις υποθέσεις του ΣΔΟΕ, που σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4336/2015 πρέπει να διαβιβαστούν από το ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ, η θέση της ΑΑΔΕ, η οποία διατυπώθηκε στις σχετικές συζητήσεις με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς στη διαδικασία αυτή, είναι ότι, λόγω της φύσης και της σπουδαιότητάς τους, οι υποθέσεις, που είχαν διαβιβαστεί από τους εισαγγελείς στο ΣΔΟΕ, πρέπει να διαβιβαστούν στην Ανεξάρτητη Αρχή υποχρεωτικά και αναγκαία από τους εισαγγελείς και όχι απευθείας από το ΣΔΟΕ, με τη συνήθη διαδικασία των υπολοίπων υποθέσεων, προκειμένου οι εισαγγελείς, προτού τις διαβιβάσουν στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, να έχουν πλήρη γνώση της πορείας της κάθε υπόθεσης κατά το χρόνο παράδοσής της από το ΣΔΟΕ.

Επ’ αυτού του θέματος, δεν έχει διατυπωθεί καμία διαφωνία από τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη στη διαδικασία της παράδοσης των υποθέσεων από το ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ βρίσκονται – όπως πάντα – σε καθημερινή και στενή συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές για την παραλαβή και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διερεύνηση κάθε υπόθεσης.

Related posts