16 Ιουλίου 2019

Breaking News

Αδυναμία όσον αφορά στα φορολογικά και στον Νοέμβριο

Αδυναμία όσον αφορά στα φορολογικά και στον Νοέμβριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, αύξηση παρουσιάστηκε των συνολικών νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών τον Νοέμβριο κατά 857 εκατ. €, εκ των οποίων τα 801,2 εκατ. € οφείλονται στην αύξηση οφειλών από φορολογικά έσοδα.

Πιο αναλυτικά, οι οφειλές από φόρους στο εισόδημα αυξήθηκαν κατά 180,2 εκατ. €, οι οφειλές από φόρους στην περιουσία κατά 169,8 εκατ. €, οι οφειλές από Φ.Π.Α. κατά 282,8 εκατ. € και οι οφειλές από πρόστιμα Κ.Β.Σ κατά 47,2 εκατ. €.

Αντίστοιχα, την ίδια περίοδο το 2017, τα συνολικά νέα ληξιπρόθεσμα αυξήθηκαν κατά 1.188,8 εκατ. €, εκ των οποίων τα 1.138,5 εκατ. € οφείλονταν στην αύξηση οφειλών από φορολογικά έσοδα.

Πιο συγκεκριμένα, οι οφειλές από φόρους στο εισόδημα αυξήθηκαν κατά 454,6 εκατ. €, οι οφειλές από φόρους στην περιουσία κατά 172,2 εκατ. €, οι οφειλές από Φ.Π.Α. κατά 255,2 εκατ. € και οι οφειλές από πρόστιμα Κ.Β.Σ κατά 86 εκατ. €.

Σχόλιο TaxCoach: Αν και τον Νοέμβριο 2018 και συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2017, οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές παρουσιάστηκαν μειωμένες σχεδόν κατά 28%, ωστόσο το απόλυτο μέγεθός τους, παραμένει πολύ μεγάλο (€857 εκατ.) και δείχνει ότι η πραγματική οικονομία, απέχει προς το παρόν μακράν από μια κατάσταση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί υγιής και ακμάζουσα.

Related posts