13 Απριλίου 2021

Breaking News

Η απελευθέρωση των επαγγελμάτων, βοήθησε την οικονομία και απασχόληση

Η απελευθέρωση των επαγγελμάτων, βοήθησε την οικονομία και απασχόληση

Η απελευθέρωση των επαγγελμάτων, βοήθησε την οικονομία και απασχόληση κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.απελευθέρωση των επαγγελμάτων

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Κομισιόν, ο αριθμός των επαγγελματιών σε 20 επαγγέλματα που παρακολουθεί το υπ.οικ. ώστε να καταγραφεί το “αποτύπωμα” της απελευθέρωσης της αγοράς έχει αυξηθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, ένα πλήθος επαγγελμάτων όπως λογιστές, φοροτεχνικοί, ταξιδιωτικοί πράκτορες, ξεναγοί, σύμβουλοι ανεύρεσης εργασίας, εκτελωνιστές, γεωτεχνικοί, ενεργειακοί επιθεωρητές παρά την παρατεταμένη ύφεση, εμφανίζεται να είναι περισσότεροι σε σχέση με το 2011. Αυτό αποδίδεται κατά την Τρόικα, στην άρση περιορισμών που έχει συντελεστεί στα κλειστά επαγγέλματα από το 2011 και μετά.

Η έκθεση αναφέρει ότι “Το Υπουργείο Οικονομικών έχει συντάξει έναν κατάλογο δεικτών παρακολούθησης για την απελευθέρωση περίπου 20 επαγγελμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στον αριθμό των επαγγελματιών από το 2011. Ο αριθμός τους αυξήθηκε για τα περισσότερα επαγγέλματα, (λογιστές , φοροτεχνικοί, ταξιδιωτικοί πράκτορες), παρά την οικονομική κρίση. Οι μεταρρυθμίσεις βοήθησαν ώστε να ανοίξει η πρόσβαση για νέους επαγγελματίες“.

Προκειμένου να ενισχύσει το συμπέρασμα, αναφέρεται και ότι το 2011 υπήρχαν περί των 66.000 φοροτεχνικών και στο το τέλος του 2013, ο αριθμός τους ανήλθε στους 70.273. Παρόμοια, οι ενεργειακοί επιθεωρητές ανέρχονται σήμερα σε 9.292 έναντι 5.453 το 2011.

Η Τρόικα, αφού αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει συμβεί στη χώρα μας στην απελευθέρωση των επαγγελμάτων, σημειώνει ωστόσο ότι η απελευθέρωση ήταν άνιση μεταξύ των διαφόρων επαγγελμάτων . Η περαιτέρω πρόοδος θα εξαρτηθεί από την εξάλειψη των εναπομείναντων δυσκαμψιών, εξασφαλίζοντας την ταχεία εφαρμογή της νομοθεσίας και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των μεταρρυθμίσεων για τον προσδιορισμό των αναγκών για περαιτέρω προσαρμογές.
Τονίζει ότι στα
 νομικά επαγγέλματα δεν υπάρχει σημαντική πρόοδος, έστω κι αν αναγνωρίζει ότι καθώς σχετίζονται με παροχή δημόσιων αγαθών τελούν υπό ειδικά καθεστώτα, π.χ. συμβολαιογράφοι.

Ωστόσο κατά την Τρόικα, ο μεγάλος κίνδυνος είναι η μη εφαρμογή των νόμων. Μπορεί δηλαδή το πρωτογενές δίκαιο να έχει αλλάξει, παραμένει όμως ζητούμενο εάν οι ψηφισθέντες νόμοι, εφαρμόζονται αποτελεσματικά.

Τέλος, η έκθεση αναγνωρίσει ότι η ύφεση δημιουργεί προβλήματα στην ανάπτυξη και μεγιστοποίηση των ωφελειών από την όλη αυτή διαδικασία.

Related posts