10 Ιουλίου 2020

Breaking News

Απόφαση Αρείου Πάγου: με το αυστηρότερο νέο νομοθετικό πλαίσιο του ν. 3943/11 θα διώκονται όλοι οι παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας

Απόφαση Αρείου Πάγου: με το αυστηρότερο νέο νομοθετικό πλαίσιο του ν. 3943/11 θα διώκονται όλοι οι παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας

παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίαςΜε το αυστηρότερο νέο νομοθετικό πλαίσιο του ν. 3943/11 θα διώκονται όλοι οι παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας, ακόμα και για παλαιότερα αδικήματα που έγιναν πριν από την έναρξη ισχύος του (31-3-11).

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου άναψε «πράσινο φως» για την αναδρομική εφαρμογή του αυστηρότερου (από δικονομική σκοπιά) νέου νομοθετικού καθεστώτος, μολονότι η Εισαγγελία ΑΠ πρότεινε ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή να μην ισχύσουν αναδρομικά για τους φορολογουμένους διατάξεις που έχουν δυσμενέστερες γι’ αυτούς συνέπειες.

Πριν από τον Απρίλιο 2011 η ισχύουσα νομοθεσία (ν. 2523/97) εμπόδιζε την άμεση άσκηση ποινικής δίωξης για φοροδιαφυγή, εφόσον δεν αποφάσιζαν προηγουμένως τα διοικητικά δικαστήρια εάν υπάρχει πράγματι φορολογική παράβαση ή εφόσον δεν προηγείτο οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Ο ν. 3943/11 άλλαξε το καθεστώς αυτό και κατάργησε τις διατάξεις που επέβαλαν προηγούμενη απόφαση φορολογικού δικαστηρίου ή οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, ανοίγοντας τον δρόμο για άμεση άσκηση ποινικών διώξεων μόλις εντοπιστεί μια φορολογική παράβαση.

Γνωμοδότηση

Η Εισαγγελία ΑΠ, διά του αντεισαγγελέα ΑΠ Ν. Παντελή (επόπτη των ερευνών για τα οικονομικά εγκλήματα), γνωμοδότησε το 2012 ότι δεν πρέπει να εφαρμοστούν αναδρομικά οι δυσμενέστερες διατάξεις του ν. 3943/11 και ότι επομένως οι άμεσες ποινικές διώξεις μπορούσαν να ασκηθούν για φορολογικά αδικήματα που διαπράχθηκαν μετά τις 31-3-11.

Ομως, η Ολομέλεια ΑΠ ανέτρεψε τώρα την εισαγγελική θέση, ανοίγοντας τον δρόμο για άμεσες διώξεις εναντίον των φορολογουμένων οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από το πότε τέλεσαν τη φορολογική παράβαση, δηλαδή ακόμα και αν έχουν περάσει πολλά χρόνια (π.χ. 15ετία για κακούργημα, 5ετία για πλημμέλημα) και χωρίς να χρειάζεται να εφαρμοστούν οποιεσδήποτε προϋποθέσεις (απόφαση φορολογικού δικαστηρίου κ.λπ.).

Σύμφωνα με την Ολομέλεια ΑΠ, είναι συνταγματικά επιτρεπτή η αναδρομική εφαρμογή του ν. 3943/11 παρόλο που έχει δυσμενέστερες διατάξεις και συνέπειες για τους φορολογουμένους.

Έτσι, για μια φορολογική παράβαση που έγινε το 2007, η Ολομέλεια δέχθηκε ότι νόμιμα ασκήθηκε άμεση ποινική δίωξη όταν διαπιστώθηκε η φοροδιαφυγή του 2012 με βάση τον αυστηρότερο ν. 3043/12. Απέρριψε δε τη θέση της Εισαγγελίας ΑΠ ότι οι δυσμενέστερες ρυθμίσεις δεν έπρεπε να εφαρμοστούν αναδρομικά, καθώς και ότι για να γίνει η δίωξη, έπρεπε να έχει προηγηθεί η οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής.

Η αρεοπαγιτική απόφαση ανοίγει τον δρόμο για «γρήγορες» διατάξεις ακόμα και για φορολογικές παραβάσεις της προηγούμενης δεκαετίας ή ακόμα και σε χιλιάδες υποθέσεις που είναι εκκρεμείς στα διοικητικά δικαστήρια εδώ και χρόνια, περιμένοντας την κρίση για το αν στοιχειοθετείται ή όχι φορολογική παράβαση.

Πηγή: Έθνος

Related posts