24 Ιουνίου 2019

Breaking News

Αύξηση του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής τον Νοέμβριο 2018

Αύξηση του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής τον Νοέμβριο 2018

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Νοεμβρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2017, παρουσίασε αύξηση 3,1% έναντι αύξησης 2,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 με το 2016.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,9%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Νοεμβρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 3,1%.

 

Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Νοεμβρίου 2018

 

Ι. Σύγκριση Νοεμβρίου 2018 με Νοέμβριο 2017

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 3,1% τον μήνα Νοέμβριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2017, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

 Κατά 5,3% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: ποτών, ξύλου και φελλού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων, χημικών προϊόντων, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, επίπλων.

 Κατά 0,5% του Δείκτη Παροχής Νερού.

2. Από τη μείωση:

 Κατά 4,1% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

 Κατά 2,2% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.

 

ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου –Νοεμβρίου 2017

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,9% της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2017, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

 Κατά 2,1% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών.

2. Από τη μείωση:

 Κατά 0,9% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων.

 Κατά 2,0% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.

 Κατά 2,3% του Δείκτη Παροχής Νερού.

 

ΙΙΙ. Σύγκριση Νοεμβρίου 2018 με Οκτώβριο 2018

Η αύξηση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 3,1% τον μήνα Νοέμβριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2018, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

 Κατά 3,7% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών.

 Κατά 2,7% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.

 Κατά 2,1% του Δείκτη Παροχής Νερού.

2. Από τη μείωση:

 Κατά 8,6% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων.

Related posts