23 Σεπτεμβρίου 2018

Αύξηση 7% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το εννεάμηνο του 2016

Αύξηση 7% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το εννεάμηνο του 2016

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εμπορευματικών συναλλαγών Σεπτεμβρίου 2016 της χώρας μας, υπήρξαν οι εξής μεταβολές στις εξαγωγές, εισαγωγές και στο εμπορικό ισοζύγιο:

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων το μήνα Σεπτέμβριο 2016, διαμορφώθηκε σε €3,72 δισ. έναντι €3,57 δισ. τον Σεπτέμβριο του 2015, παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση κατά 4,2% σε ετήσια βάση.
Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αύξηση ήταν 3,4%.

Περνώντας τώρα στις εξαγωγές, η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών το μήνα Σεπτέμβριο του 2016, διαμορφώθηκε σε €2,36 δισ. έναντι €2,02 δισ. τον Σεπτέμβριο του 2015, παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση κατά 16,6% σε ετήσια βάση.
Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αύξηση ήταν 12,0%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2016 ανήλθε σε €1,36 δισ. έναντι €1,55 δισ. κατά τον Σεπτέμβριο του 2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά 12,1%.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, ήτοι από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του 2016, η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων ανήλθε σε €32,06 δισ. έναντι €31,89 δισ. κατά το αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο, παρουσιάζοντας αύξηση 0,5%.

Αντίστοιχα, το σύνολο των εξαγωγών – αποστολών από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του 2016, ανήλθε στο ποσό των €18,56 δισ. έναντι €19,28 δισ. κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2015, σημειώνοντας μείωση 3,7%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το εννεάμηνο του 2016 ανήλθε σε €13,50 δισ. έναντι €12,61 δισ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2015, παρουσιάζοντας συνεπώς αύξηση οριακά υψηλότερη από 7%.

Θέλετε αυξημένη ανταγωνιστικότητα; 

Related posts