23 Σεπτεμβρίου 2020

Breaking News

Α. 1003/20: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εισφοράς επί του ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και εισαγόμενου ποσού σε ευρώ…

Α. 1003/20: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εισφοράς επί του ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και εισαγόμενου ποσού σε ευρώ…

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 28/16.01.2020, η Απόφαση Α. 1003 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με το ακόλουθο Θέμα:

«Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εισφοράς επί του ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και εισαγόμενου ποσού σε ευρώ, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4111/13, όπως ισχύουν μετά την αντικαταστασή τους με το άρθρο 53 του ν. 4607/19, φορολογικών ετών 2019 και μετά, τρόπος υποβολής και καθορισμός των δικαιολογητικών»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση Α. 1003 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

<><><><><>

• ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ Εταιρίες – Φορολογία – Ηλεκτρονικά Βιβλία και Ειδικά θέματα στις 28 Ιαν.

• Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ και Λογιστήρια επιχειρήσεων, στις 29 Ιαν.

• ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Λογιστική – Φορολογική αντιμετώπιση – Ηλεκτρονικά Βιβλία στις 6 Φεβρ.

Related posts