16 Απριλίου 2021

Breaking News

Α. 1043/21: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης, της Δήλωσης Covid και της προθεσμίας αποδοχής των δηλώσεων αυτών από τους μισθωτές.

Α. 1043/21: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης, της Δήλωσης Covid και της προθεσμίας αποδοχής των δηλώσεων αυτών από τους μισθωτές.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 803 /1-3-2021, Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Α. 1043, με Θέμα:

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης», της «Δήλωσης Covid» και της προθεσμίας αποδοχής των δηλώσεων αυτών από τους μισθωτές, όπως ορίζεται στο εδάφ. δεύτερο της παρ. 1 και στην παρ. 4 του άρθρου 11, αντίστοιχα της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 3579).

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Webinar – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ και πλατφόρμα MyDATA

Webinar – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ e-shop Φορολογική και Λογιστική Αντιμετώπιση – Ε-SHOP Βασικά Σημεία Διαχείρισης και Προώθησης αυτών

Related posts