21 Σεπτεμβρίου 2018

Βελτίωση της βιομηχανικής παραγωγής τον Φεβρουάριο στην Ευρωζώνη

Βελτίωση της βιομηχανικής παραγωγής τον Φεβρουάριο στην Ευρωζώνη

Τον Φεβρουάριο του 2018, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του ιδίου έτους, η εποχικά διορθωμένη βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,8% στην Ευρωζώνη (των 19 χωρών) και κατά 0,7% στην ΕΕ28, σύμφωνα με την Eurostat. Τον Ιανουάριο του 2018, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,3% στην ΕΕ28.

Τον Φεβρουάριο του 2018, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2017, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,1% στην ΕΕ28.

Μηνιαία σύγκριση ανά κύριο βιομηχανικό όμιλο και ανά κράτος μέλος

Η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής στη ζώνη του ευρώ κατά 0,8% τον Φεβρουάριο του 2018, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2018, οφείλεται στην μείωση της παραγωγής εγχώριων αγαθών κατά 3,6%, των διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 2,1%, των ενδιάμεσων αγαθών κατά 0,8% και των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 0,5%, ενώ η παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε κατά 6,8%.

Στην ΕΕ28, η μείωση κατά 0,7% οφείλεται στην παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 2,7%, στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 1,6%, των ενδιάμεσων προϊόντων κατά 1,0% και των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 0,4%, ενώ αυξήθηκε η παραγωγή ενέργειας κατά 5,1%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες μειώσεις στη βιομηχανική παραγωγή: στη Λιθουανία (-3,9%), στην Εσθονία (-2,7%), στη Μάλτα και στην Πορτογαλία (και στο -2,3%) και στις υψηλότερες αυξήσεις στη Λεττονία (+ 3,9%) και την Κροατία (+ 2,1%).

Ετήσια σύγκριση κατά κύριο βιομηχανικό όμιλο και ανά κράτος μέλος

Η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στη ζώνη του ευρώ κατά 2,9% τον Φεβρουάριο του 2018, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2017, είναι λόγω της αύξησης της παραγωγής ενέργειας κατά 5,7%, των ενδιάμεσων προϊόντων κατά 2,9%, των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 2,4%, των κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 2,2% και των διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 0,8%.

Στην ΕΕ28, η αύξηση κατά 3,1% οφείλεται στην αύξηση της παραγωγής ενέργειας κατά 4,6%, των κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 3,2%, των ενδιάμεσων προϊόντων κατά 3,1%, των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 2,2% και τα διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 1,4%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη βιομηχανική παραγωγή, στη Λετονία (+ 8,7%), στην Πολωνία (+ 7,5%) και στη Σλοβενία ​​(+ 7,2%). Μείωση παρατηρήθηκε στη Μάλτα (-7,7%) στην Ελλάδα (-1,9%) και της Βουλγαρίας (-1,0%).

Related posts