22 Οκτωβρίου 2020

Breaking News

ΓΔΟΥ 218: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 – Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω κορωνοϊού.

ΓΔΟΥ 218: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 – Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω κορωνοϊού.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4073/22.09.2020, η κοινή υπουργική απόφαση ΓΔΟΥ 218, με Θέμα:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1645).

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση ΓΔΟΥ 218 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Ενδιαφέροντα Χρηστικά Σεμινάρια

LOLplusΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

Related posts