6 Ιουλίου 2020

Breaking News

ΔΔΘΕΚΑ Α 1000979 ΕΞ 2020: Περί τροποποίησης του παρατήματος ΦΠΑ για παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου, μέρη παιδικών καθισμάτων αυτοκινήτου, βρεφικές πάνες, κράνη και ανοσολογικά προϊόντα

ΔΔΘΕΚΑ Α 1000979 ΕΞ 2020: Περί τροποποίησης του παρατήματος ΦΠΑ για παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου, μέρη παιδικών καθισμάτων αυτοκινήτου, βρεφικές πάνες, κράνη και ανοσολογικά προϊόντα

Προδημοσιεύτηκε, δηλαδή προς το παρόν δεν έχει λάβει Αριθμό Διαδικτυακής Αρίθμησης – ΑΔΑ, η Εξαιρετικά Επείγουσα εγκύκλιος ΔΔΘΕΚΑ Α 1000979 ΕΞ 2020 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 2020 και με Θέμα:

«Ενημέρωση για την τροποποίηση του παρατήματος ΦΠΑ για παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου, μέρη παιδικών καθισμάτων αυτοκινήτου, βρεφικές πάνες, κράνη και ανοσολογικά προϊόντα»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Σεμινάριο για ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Βιβλία ΑΑΔΕ / myDATA στις 16 Ιαν.

Επίκαιρο Φορολογικό Σεμινάριο με τις αλλαγές στην φορολογία, στις 21 Ιαν.

Related posts