15 Αυγούστου 2019

Breaking News

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4591

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4591

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 19 Α΄ (12 Φεβρουαρίου 2019) ο Ν. 4591 ο οποίος περιέχει και τροποποιήσεις σε ΦΠΑ και ΕΛΠ. Το Θέμα του Νόμου 4591 είναι:

«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία : α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρο το Ν. 4591 από το ΦΕΚ δημοσίευσής του, σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

^^^○○○^^^○○○^^^
Ούτε ευτυχισμένος,
ούτε δυστυχισμένος.
απλώς,
μια επιφάνεια,
που πάνω της
κάνει τσουλήθρα ο χρόνος.»
[Χρίστος Λάσκαρης]
#PoetryIsNotDead

Related posts