9 Μαΐου 2021

Breaking News

Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση των φορολογικών οφειλών βάσει των νέων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης.ρύθμιση

Σημειώνεται πως το άρθρο 43 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας προβλέπει πως βάσει αιτήματος του φορολογούμενου πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής φόρου, η φορολογική διοίκηση μπορεί να συμφωνεί πρόγραμμα ρύθμισης των φορολογικών οφειλών, εάν ο φορολογούμενος μπορεί να αιτιολογήσει ότι αντιμετωπίζει οικονομική δυσχέρεια και ότι έχει τη δυνατότητα συμμόρφωσης με το πρόγραμμα ρύθμισης.

Ρύθμιση οφειλών με την καταβολή της πρώτης δόσης

Η ρύθμιση ισχύει με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία διενεργείται εντός τριών εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή.

Μόνη η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση δε συνεπάγεται την υπαγωγή του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης, εάν δεν καταβληθεί η πρώτη δόση εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Η καταβολή των δόσεων διενεργείται με ευθύνη του οφειλέτη στους φορείς είσπραξης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του φορολογούμενου.

Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη και για τις ως άνω οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ορίζεται σε 15 ευρώ.

Πρόγραμμα για 1 έτος, με δυνατότητα παράτασης

Σημειώνεται πως το άρθρο 43 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας προβλέπει πως βάσει αιτήματος του φορολογούμενου πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής φόρου, η φορολογική διοίκηση μπορεί να συμφωνεί πρόγραμμα ρύθμισης των φορολογικών οφειλών, εάν ο φορολογούμενος μπορεί να αιτιολογήσει ότι αντιμετωπίζει οικονομική δυσχέρεια και ότι έχει τη δυνατότητα συμμόρφωσης με το πρόγραμμα ρύθμισης.

Το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, αλλά κατ’ εξαίρεση μπορεί να παρατείνεται σε έως δύο έτη για εφάπαξ φόρους. Οι δε φορολογικές οφειλές που εντάσσονται σε πρόγραμμα ρύθμισης δεν αντιμετωπίζονται ως ληξιπρόθεσμες.

πηγή zougla.gr

Related posts