22 Οκτωβρίου 2018

Breaking News

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2018

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2018

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους €1,54 δισ. έναντι στόχου για πλεόνασμα €98 εκατ. που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και πλεονάσματος €434 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους €2,75 δισ., έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα €1,31 δισ. και πρωτογενούς πλεονάσματος €2,14 δισ. για την ίδια περίοδο το 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε €8,98 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά €1,14 δισ. ή 14,5% έναντι του στόχου. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε €8,31 δισ., αυξημένα κατά €683 εκατ. ή 9,0% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε €719 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά €110 εκατ. έναντι του στόχου (€609 εκατ.).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε €669 εκατ., αυξημένα κατά €452 εκατ. έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα €4,22 δισ. αυξημένο κατά €275 εκατ. σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε €4,16 δισ., αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά €322 εκατ.. Επισημαίνεται ότι τον Φεβρουάριο εισπράχτηκε το ποσό του μερίσματος από την Τράπεζα της Ελλάδος, ποσού €614,2 εκατ., αυξημένο κατά €214,2 εκατ. σε σχέση με το στόχο.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε €64 εκατ., μειωμένα κατά €47 εκατ. έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Φεβρουαρίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε €394 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά €116 εκατ. έναντι του μηνιαίου στόχου (€277 εκατ.).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018 ανήλθαν στα €7,43 δισ. και παρουσιάζονται μειωμένες κατά €310 εκατ. έναντι του στόχου (€7,74 δισ.). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε €7,25 δισ. και είναι μειωμένες κατά €112 εκατ. έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά €147 εκατ..

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά €476 εκατ.. Έχουν καταβληθεί επιπλέον €119 εκατ. για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και €35 εκατ. για εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Άμυνας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε €187 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά €198 εκατ..

Ειδικά για τον μήνα Φεβρουάριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε €4,26 δισ. και παρουσιάζονται μειωμένες κατά €95 εκατ. έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε €4,15 δισ. και παρουσιάζονται αυξημένες κατά €11 εκατ. έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε €104 εκατ. και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά €106 εκατ..

Related posts