19 Σεπτεμβρίου 2018

Breaking News

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της Ανεργίας τον Απρίλιο 2018 στο 20,2%

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της Ανεργίας τον Απρίλιο 2018 στο 20,2%

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 2018.

• Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2018 ανήλθε σε 20,2% έναντι 21,7% τον Απρίλιο του 2017 και 20,1% τον Μάρτιο του 2018. Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Απρίλιο του 2018, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.763.377 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 949.726 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.270.298 άτομα. Τα αντίστοιχα μεγέθη κατά τον Απρίλιο των ετών 2013 έως και 2018 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

• Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 1.242 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2017 (μη σημαντική μεταβολή) και κατά 40.758 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018 (μείωση 1,1%).

• Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 93.632 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2017 (μείωση 9,0%) και κατά 7.698 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018 (μείωση 0,8%).

• Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 59.215 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2017 (αύξηση 1,8%) και κατά 45.134 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018 (αύξηση 1,4%).


Παρακάτω, παρουσιάζονται τα αναλυτικά στοιχεία ανεργίας, κατά φύλο, κατά ηλικία και κατά γεωγραφικές περιφέρειες:

Related posts