20 Σεπτεμβρίου 2018

Breaking News

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,7% τον Ιανουάριο 2018 ετησίως

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,7% τον Ιανουάριο 2018 ετησίως

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιανουαρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2017, παρουσίασε μείωση 1,7% έναντι αύξησης 7,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 με το 2016.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιανουαρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2017, παρουσίασε μείωση 0,4%.

Σύγκριση Ιανουαρίου 2018 με Ιανουάριο 2017

Η μείωση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,7% τον μήνα Ιανουάριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2017, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

  1. Από τη μείωση:
  • Κατά 23,3% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.
  • Κατά 4,3% του Δείκτη Παροχής Νερού.
  1. Από την αύξηση:
  • Κατά 22,1% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.
  • Κατά 6,4% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: ποτών, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, επίπλων, άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

Related posts