20 Απριλίου 2019

Breaking News

Επιδείνωση του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου τον Σεπτέμβριο

Επιδείνωση του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου τον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018, η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, ανήλθε στο ποσό των 4.527,7 εκατ. ευρώ (5.263,0 εκατ. δολάρια) έναντι 3.772,7 εκατ. ευρώ (4.481,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 20,0%.
Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 147,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 112,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,8%.

Από την άλλη μεριά, η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2018 ανήλθε στο ποσό των 2.655,3 εκατ. ευρώ (3.104,9 εκατ. δολάρια) έναντι 2.426,2 εκατ. ευρώ (2.899,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 9,4%.
Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 44,2 εκατ. ευρώ δηλαδή 2,6% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 40,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,4%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2018 ανήλθε σε 1.872,4 εκατ. ευρώ (2.158,1 εκατ. δολάρια) έναντι 1.346,5 εκατ. ευρώ (1.582,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 39,1%.
Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2018 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 103,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,0%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 71,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,6%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018, δηλαδή σε επίπεδο εννεαμήνου, ανήλθε στο ποσό των 41.044,5 εκατ. ευρώ (48.853,4 εκατ. δολάρια) έναντι 37.267,8 εκατ. ευρώ (41.246,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 10,1%.
Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.045,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,7%. και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 2.231,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,5%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 (δηλαδή εννεάμηνο) ανήλθε στο ποσό των 24.658,9 εκατ. ευρώ (29.531,5 εκατ. δολάρια) έναντι 21.101,5 εκατ. ευρώ (23.556,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 16,9%.
Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.731,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,9% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.678,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,6%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 (δηλαδή εννεάμηνο) ανήλθε σε 16.385,6 εκατ. ευρώ (19.321,9 εκατ. δολάρια) έναντι 16.166,3 εκατ. ευρώ (17.689,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 1,4%.
Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 686,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 553,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,8%.

Related posts