6 Ιουνίου 2023

Breaking News

ΕΦΚΑ, Εγκ. 35/17: Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων  που υποβάλλονται στο Δημόσιο (άρθρο 1 του ν. 4250/2017) – Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου

ΕΦΚΑ, Εγκ. 35/17: Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων  που υποβάλλονται στο Δημόσιο (άρθρο 1 του ν. 4250/2017) – Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου

Δημοσιεύτηκε η Εξαιρετικά Επείγουσα Εγκύκλιος 35 του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), με ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 2017 και με Θέμα:

«Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων  που υποβάλλονται στο Δημόσιο (άρθρο 1 του ν. 4250/2017) – Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου»

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Related posts