23 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ, Εγκ. 24: Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή τις διατάξεων που αφορούν στην «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.4446/16 και το άρθρο 14 του Ν.4491/17

ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ, Εγκ. 24: Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή τις διατάξεων που αφορούν στην «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.4446/16 και το άρθρο 14 του Ν.4491/17

Δημοσιεύτηκε η Εγκύκλιος 24 του ΕΦΚΑ /ΚΕΑΟ, με Αρ. Πρωτ: Γ36/04/222 (16-5-2018) και με Θέμα:

Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή τις διατάξεων που αφορούν στην «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.4446/2016 και το άρθρο 14 του Ν.4491/2017

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Εγκύκλιο σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File > Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

 

Related posts