24 Ιουνίου 2019

Breaking News

Ε. 2004/19: Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 68 του ν. 4583/18, με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 22 του ν. 1676/1986 περί απαλλαγών και εξαιρέσεων από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων

Ε. 2004/19: Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 68 του ν. 4583/18, με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 22 του ν. 1676/1986 περί απαλλαγών και εξαιρέσεων από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων

Προδημοσιεύτηκε (δεν έχει λάβει ΑΔΑ προς το παρόν)  η Εγκύκλιος Ε. 2004 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με ημερομηνία 9 Ιανουαρίου 2019 και με Θέμα:

«Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 68 του ν. 4583/2018 (Α’212/18.12.2018), με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 22 του ν. 1676/1986 περί απαλλαγών και εξαιρέσεων από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων»

Η E. 2004 αναφέρει επακριβώς τα ακόλουθα:

—•••—

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2019

Ε.2004

Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡ.
ΤΜΗΜΑ Β’ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡ.
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2- 4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 213-212-2400
Fax : 210-3645413

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 68 του ν. 4583/2018 (Α’212/18.12.2018), με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 22 του ν. 1676/1986 περί απαλλαγών και εξαιρέσεων από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων.

Σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση, από 18/12/2018, απαλλάσσεται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου η αύξηση του κεφαλαίου των υπόχρεων προσώπων του άρθρου 17 του ν. 1676/1986 που γίνεται με μετρητά, όταν το προϊόν της αύξησης πρόκειται να διατεθεί αποκλειστικά για δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων καθορίζονται από την αριθμ. 109343/Ι2/2017 (Β’ 2351/11.7.2017) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και της Υφυπουργού Οικονομικών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

 1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 2. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄
 3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.)
 4. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Με την παράκληση να αναρτηθεί στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
 2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
 3. Αποδέκτες Πίνακα Α΄.
 4. Αποδέκτες Πίνακα Β΄.
 5. Αποδέκτες Πίνακα Ζ΄.
 6. Αποδέκτες Πίνακα Η΄.
 7. Αποδέκτες Πίνακα Θ΄.
 8. Αποδέκτες Πίνακα ΙΒ΄.
 9. Αποδέκτες Πίνακα ΙΓ΄.
 10. Αποδέκτες Πίνακα ΙΣΤ΄.

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 1. Γραφείο ΑΑΔΕ
 2. Γραφείο Γεν. Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης
 3. Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας – Τμήμα Β΄ Τελών & Ε.Φ.

Related posts