24 Ιουνίου 2019

Breaking News

Ε. 2048 /19: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4601/19 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις…»

Ε. 2048 /19: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4601/19 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις…»

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος Ε. 2048 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 21 Μαρτίου 2019 και με Θέμα:

«Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις…» (ΦΕΚ Α’ 44/9.3.2019)»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο Ε. 2048 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File > Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

11/4ου: Σεμινάριο για τις Φορολογικές Δηλώσεις. Δείτε και τις Προσφορές

○>>>====<<<○

Σ’ ορυχεία αισθημάτων καταλάγιασαν τα σφυροκοπήματα,
σταμάτησαν οι εργάτες της αγάπης.
»Απεργούμε» είπαν… Πίνουν τώρα καφέ πικρό
τεμπελιάζοντας στην πλατεία Ανίας και Κενότητας γωνία,
κάτω απ’ το μεγάλο δένδρο με τα νεκρά φύλλα…
[Χριστοπούλου-Ζαλώνη Παναγιώτα]
#PoetryIsNotDead

 

Related posts