28 Μαΐου 2022

Breaking News

Πως υπολογίζονται οι μέρες άδειας σε μικτό σύστημα απασχόλησης; (πλήρες και εκ περιτροπής)

Πως υπολογίζονται οι μέρες άδειας σε μικτό σύστημα απασχόλησης; (πλήρες και εκ περιτροπής)

Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες κάποιοι εργαζόμενοι απασχολήθηκαν εντός του ίδιου έτους με μικτό σύστημα δηλαδή με πλήρη και με εκ περιτροπής απασχόληση.

personal time

Το φαινόμενο αυτό είναι συχνό τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, ιδιαίτερα μετά το 2010 και την ψήφιση του Ν.3846/2012 με τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη, να επιβάλλει μονομερώς (υπό προϋποθέσεις), σύστημα εκ περιτροπής εργασίας στους εργαζόμενους στην επιχείρησή του.

Πως θα υπολογιστούν λοιπόν οι ημέρες άδειας στους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν και με τα δύο συστήματα εντός του έτους;

Θα πρέπει να γίνουν δύο ξεχωριστοί υπολογισμοί, ένας για το διάστημα της πλήρους απασχόλησης και ένας για το διάστημα της εκ περιτροπής απασχόλησης, χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συντελεστές

Για το διάστημα της πλήρους απασχόλησης θα χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές:

1,6666 (20:12) για το 1ο έτος

1,75 (21:12) για το 2ο έτος

1,83333 (22:12) για το 3ο μέχρι και 10ο έτος

2,083333 (25:12) για 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 συνολικά

2,16667 (26:12) για 25 χρόνια υπηρεσίας συνολικά

Για το διάστημα της εκ περιτροπής απασχόλησης θα χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές:

0,08 (24:300) για το 1ο έτος

0,083333 (25:300) για το 2ο έτος

0,086667 (26:300) για το 3ο μέχρι και 10ο έτος

0,1 (30:300) για 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 συνολικά

0,103333 (31:300) για 25 χρόνια υπηρεσίας συνολικά

Συνεπώς

Για το 1ο έτος (πριν τη συμπλήρωση 12μηνου)

 • Άδεια για την πλήρη απασχόληση (ΑΠΑ): Μήνες εργασίας Χ 1,6666
 • Άδεια για την εκ περιτροπής απασχόληση (ΑΕΠΑ): Ημέρες απασχόλησης Χ 0,08
 • Συνολικές ημέρες άδειας: ΑΠΑ + ΑΕΠΑ

 Για το 2ο έτος

 • Άδεια για την πλήρη απασχόληση (ΑΠΑ1): Μήνες εργασίας μέχρι συμπλ. 12μηνου Χ 1,6666
 • και μήνες εργασίας μετά τη συμπλ. 12μηνου Χ 1,75 (ΑΠΑ2)
 • Άδεια για την εκ περιτροπής απασχόληση (ΑΕΠΑ1): Ημέρες απασχόλησης Χ 0,08 αν δεν έχει συμπληρωθεί 12μηνη υπηρεσία ή ημέρες απασχόλησης Χ 0,083333 (ΑΕΠΑ2) αν έχει συμπληρωθεί 12μηνη υπηρεσία.
 • Συνολικές ημέρες άδειας: ΑΠΑ(1,2) + ΑΕΠΑ(1,2)

 Για το 3ο μέχρι και 10ο έτος

 • Άδεια για την πλήρη απασχόληση (ΑΠΑ): Μήνες εργασίας Χ 1,83333
 • Άδεια για την εκ περιτροπής απασχόληση (ΑΕΠΑ) : Ημέρες απασχόλησης Χ 0,086667
 • Συνολικές ημέρες άδειας: ΑΠΑ + ΑΕΠΑ

 Για 10 χρόνια προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη ή 12 συνολικά

 • Άδεια για την πλήρη απασχόληση (ΑΠΑ): Μήνες εργασίας Χ 2,083333
 • Άδεια για την εκ περιτροπής απασχόληση (ΑΕΠΑ): Ημέρες απασχόλησης Χ 0,1
 • Συνολικές ημέρες άδειας: ΑΠΑ + ΑΕΠΑ

  Για 25 χρόνια προϋπηρεσίας και άνω συνολικά

 • Άδεια για την πλήρη απασχόληση (ΑΠΑ): Μήνες εργασίας Χ 2,16667
 • Άδεια για την εκ περιτροπής απασχόληση (ΑΕΠΑ): Ημέρες απασχόλησης Χ 0,103333
 • Συνολικές ημέρες άδειας: ΑΠΑ + ΑΕΠΑ

Παράδειγμα

Εργαζόμενος με προϋπηρεσία 5 χρόνων, εργάστηκε εντός του έτους, 7 μήνες με πλήρη απασχόληση, ενώ του επιβλήθηκε και σύστημα εκ περιτροπής εργασίας τους υπόλοιπους 5 μήνες, με 2 μέρες απασχόληση την εβδομάδα.

Η άδεια που δικαιούται, είναι:

 • Άδεια για την πλήρη απασχόληση (ΑΠΑ): 7 μήνες εργασίας Χ 1,83333 = 12,83 μέρες
 • Άδεια για την εκ περιτροπής απασχόληση (ΑΕΠΑ): 43 μέρες απασχόλησης Χ 0,086667 = 3,72 μέρες
 • Συνολικές ημέρες άδειας: (ΑΠΑ + ΑΕΠΑ) 12,83 + 3,72 = 16,55 δηλ. 17 μέρες άδεια στρογγυλοποιημένες.

Πηγή: ergasiaka.net

Related posts