25 Ιουνίου 2019

Breaking News

Μείωση ανεργίας και στο Β΄ τρίμηνο 2018

Μείωση ανεργίας και στο Β΄ τρίμηνο 2018

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το Β΄ τρίμηνο του 2018 εξελίχθηκαν ως ακολούθως.

Αναλυτικά, κατά το Β΄ τρίμηνο του 2018:

• Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.860.395 άτομα και των ανέργων σε 905.983 άτομα.

• Το ποσοστό ανεργίας ήταν 19,0%, έναντι 21,2% του προηγούμενου τριμήνου (Α΄ τρίμηνο του 2018) και 21,1% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Β΄ τρίμηνο 2017).

• Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 3,7%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

• Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 9,5%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 10,9%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Παρακάτω, οι πίνακες παρουσιάζουν τα στοιχεία απασχόλησης κατά φύλο, κατά ομάδες ηλικιών, κατά επίπεδο εκπαίδευσης και κατά υπηκοότητα.

 

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις γυναίκες, στα άτομα ηλικίας 15 – 19 ετών, στη Δυτική Μακεδονία και στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις Δημοτικού. Το μεγαλύτερο ποσοστό εργατικού δυναμικού παρατηρείται στους άνδρες, στα άτομα ηλικίας 30 – 44 ετών, στο Νότιο Αιγαίο, στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα άτομα ξένης υπηκοότητας.

Related posts