26 Ιουνίου 2019

Breaking News

Μείωση των δεικτών Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, τον Οκτώβριο του 2018

Μείωση των δεικτών Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, τον Οκτώβριο του 2018

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με μήνα αναφοράς τον Οκτώβριο 2018, είχαν την ακόλουθη εξέλιξη:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Οκτώβριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2017, παρουσίασε μείωση 2,2% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2018, μείωση 6,2%.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2017, παρουσίασε μείωση 4,0% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2018, μείωση 6,6%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2018, παρουσίασε μείωση 3,7%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2018, παρουσίασε μείωση 3,7%.

 

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο
(Κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές)

Η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών κατά 2,2% τον μήνα Οκτώβριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2017, προήλθε, κυρίως, από τις μεταβολές στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορίες καταστημάτων / Μεταβολή %

Φαρμακευτικά – Καλλυντικά -7,3%

Ένδυση – Υπόδηση -2,6%

Μεγάλα καταστήματα τροφίμων -1,1%

Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων -0,6%

Βιβλία – Χαρτικά – Λοιπά είδη -0,1%

 

2. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο
(Κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές)

Η μείωση του Δείκτη Όγκου κατά 4,0% τον μήνα Οκτώβριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2017, προήλθε, κυρίως, από τις μεταβολές στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορίες καταστημάτων / Μεταβολή %

Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων -9,8%

Φαρμακευτικά – Καλλυντικά -8,5%

Μεγάλα καταστήματα τροφίμων -2,6%

Ένδυση – Υπόδηση -1,4%

Βιβλία – Χαρτικά – Λοιπά είδη +0,9%

Related posts