28 Οκτωβρίου 2020

Breaking News

Νέα Αίτηση για το ΚΕΑ, για να το λάβουν και φέτος

Νέα Αίτηση για το ΚΕΑ, για να το λάβουν και φέτος

Θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) για 12 μήνες, όσοι δεν είχαν βελτιωτική μεταβολή στην οικονομική τους κατάσταση. Όσοι υπέβαλλαν αιτήσεις τον Φεβρουάριο του 2017, οι οποίες εγκρίθηκαν και ξεκίνησαν να πληρώνονται τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, πρέπει φέτος και μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, να προβούν εκ νέου σε υποβολή αίτησης.

Η υποβολή της αίτησης, πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Έντυπο συναίνεσης, υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ.

Έντυπο Ε1 από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού.

Εκκαθαριστικό σημείωμα από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού.

Για ανέργους, η σχετική κάρτα ανεργίας.

Για τους αλλοδαπούς, άδεια παραμονής (φωτοτυπία διαβατηρίου/ταυτότητας).

Έσοδα τελευταίου εξαμήνου, ήτοι μισθοί, συντάξεις , εργόσημα, επιδόματα, εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα εφόσον υπάρχουν ή από επιχειρηματική δραστηριότητα κ.ά..

Σε περίπτωση ενοικίου, φωτοτυπία ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

Εάν υπάρχει παραχώρηση, φωτοτυπία ηλεκτρονικού μισθωτηρίου παραχώρησης ή ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του παραχωρητή και του παραχωρησιούχου, αλλά και λογαριασμό ΔΕΚΟ (π.χ. ΔΕΗ) στο όνομα του παραχωρησιούχου.

Για όσους έχουν κάνει τροποποίηση το διάστημα επιδότησης παρατείνετε από τον μήνα τροποποίησης και για 12 μήνες. Παράδειγμα: κάποιος που έκανε τροποποίηση τον Δεκέμβριο του 2017 (12ο μήνα) δικαιούται ΚΕΑ μέχρι τον Δεκέμβριο (12ο μήνα) του 2018.

Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (στο όνομα του αιτουμένου).

 

Σημειώνεται ότι αν υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία των δικαιούχων ΚΕΑ, που είχαν δηλωθεί κατά την αρχική υποβολή αίτησης, αυτοί πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων στους οποίους υπάγονται έως το πρώτο 15θήμερο του επόμενου μήνα. Οι μεταβολές μπορεί να αφορούν προσωπικά στοιχεία, οικογενειακά ή και οικονομικά. Εάν π.χ. ωφελούμενος ΚΕΑ εισέπραξε τον απελθόντα Δεκέμβριο οικογενειακό επίδομα και δεν το έχει δηλώσει, πρέπει να το πράξει έως τα μέσα τρέχοντος μηνός Ιανουαρίου και εάν δεν το κάνει, τότε επανεξετάζεται η καταβολή του επιδόματος.

Επιπλέον οι ωφελούμενοι του ΚΕΑ πρέπει να γνωρίζουν ότι η το χάνουν εάν στο νοικοκυριό έχουν ανήλικα μέλη, τα οποία δεν φοιτούν ή διακόπτουν τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Η επιδότηση αναστέλλεται και όταν τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, έως 45 ετών, δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και δεν εγγράφονται στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του δήμου στον οποίο ανήκουν.

Related posts