19 Σεπτεμβρίου 2018

Breaking News

Ο πληθωρισμός τον Ιούνιο του 2018

Ο πληθωρισμός τον Ιούνιο του 2018

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) είχε την ακόλουθη εξέλιξη τον Ιούνιο 2018:

Ο ΕνΔΤΚ του μηνός Ιουνίου 2018 (πληθωρισμός), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2017, παρουσίασε αύξηση 1,0% έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 με το 2016.

Ο ΕνΔΤΚ κατά τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον Μάιο 2018, παρουσίασε αύξηση 0,9% έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΕνΔΤΚ του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2017 – Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2016 -Ιουνίου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,7% έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2016 – Ιουνίου 2017 με το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2015 – Ιουνίου 2016.

Ο παρακάτω πίνακας, παρουσιάζει την συνεισφορά των επιμέρους τομέων – βασικών κλάδων:

Όπως φαίνεται από τον πίνακα και σε ετήσια βάση, τον Ιούνιο του 2018, ισχυρή τάση ανατιμήσεων, παρουσίασαν οι Επικοινωνίες με +3,4% και Μεταφορές με +2,7%, ενώ υποτιμητικές τάσεις παρουσίασαν ο κλάδος Ένδυσης και Υπόδησης με -1,4%, των Διαρκών αγαθών, ειδών νοικοκυριού και υπηρεσιών με -1,2% και η αναψυχή και πολιτιστικές δραστηριότητες με -1,1%.

Related posts