19 Σεπτεμβρίου 2018

Breaking News

ΠΟΛ.1084/18: Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1137/17 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες…

ΠΟΛ.1084/18: Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1137/17 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες…

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1084 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο ΦΕΚ 1690 Β΄ (15.05.2018) και με Θέμα:

«Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ 1137/12.09.2017 (Β’ 3293) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α’ 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β’ τρίτο εδάφιο του ν. 4170/2013 (Α’ 163), έναντι της Ελλάδας»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη τo έγγραφο σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File > Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

 

Related posts