23 Οκτωβρίου 2018

Breaking News

ΠΟΛ.1108/18: Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες επιλαμβάνεται η Επιτροπή της παραγράφου 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/82, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τη μεθοδολογία της λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια

ΠΟΛ.1108/18: Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες επιλαμβάνεται η Επιτροπή της παραγράφου 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/82, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τη μεθοδολογία της λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ.1108 στο ΦΕΚ 2129 Β΄ (08.06.2018) με Θέμα:

«Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες επιλαμβάνεται η Επιτροπή της παραγράφου 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/82 (Α 43), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τη μεθοδολογία της λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη τo έγγραφο σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

 

 

Related posts