21 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΟΛ.1159/17: Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης, στο Φορολογικό Μητρώο, του ΑΦΜ των φορολογούμενων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη ΔΟΥ…

ΠΟΛ.1159/17: Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης, στο Φορολογικό Μητρώο, του ΑΦΜ των φορολογούμενων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη ΔΟΥ…

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3569 Β’ (11-10-2017) η ΠΟΛ. 1159/17 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 03-10-2017 και με Θέμα:

«Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης, στο Φορολογικό Μητρώο, του ΑΦΜ των φορολογούμενων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη ΔΟΥ χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης»

Διαβάστε ολόκληρη την ΠΟΛ. 1159/17 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File > Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε την, αμέσως παρακάτω on line:

Related posts