19 Σεπτεμβρίου 2018

Breaking News

ΠΟΛ.1160/17: Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2017-2018, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας

ΠΟΛ.1160/17: Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2017-2018, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1160/17 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2017 και με Θέμα:

«Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2017-2018, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας»

Η ΠΟΛ. 1160/17 αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα:

>>>•<<<

Mε τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του α.ν. 112/1967, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 102 του ν. 1402/1983, η εισφορά δακοκτονίας ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας λαδιού, που παράγεται και υπολογίζεται στη μικρότερη τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) μεταξύ εκείνων που καθορίζονται για τις ποιότητες των βρώσιμων λαδιών κατά το χρόνο της παραγωγής, δηλαδή στην τιμή παρέμβασης για το κοινό Παρθένο Ελαιόλαδο οξύτητας 2-3,3%.

Με τις ίδιες διατάξεις η εισφορά δακοκτονίας στις πωλούμενες χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους αυτών ελιές ορίζεται όπως και πριν σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής αξίας πώλησής τους.

Σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 4039/94676/12.09.2017 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η τιμή ενεργοποίησης του μέτρου της ιδιωτικής αποθεματοποίησης (πρώην παρέμβασης) για την κατηγορία ελαιολάδου Λαμπάντε (lampante) για το ελαιοκομικό έτος 2017-2018 θα είναι 1,524 ευρώ/κιλό, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εισφοράς δακοκτονίας του λαδιού. Στο ανωτέρω ποσό αναλογεί εισφορά δακοκτονίας 1,524 x 2% = 0,030 ευρώ.

Αναλυτικές οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν γενικά για την εισφορά δακοκτονίας στο λάδι και τις ελιές έχουν δοθεί με την εγκύκλιο Σ. 4309/159/19/1-12-1983.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 


Κάντε share το εν λόγω άρθρο, και μπείτε στην κλήρωση που θα υλοποιήσουμε για μια δωρεάν συμμετοχή, στο σεμινάριο:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ Έξυπνου Πωλητή…Re-brand your Sales brand.
Για την συμμετοχή σας, στείλτε μας e-mail στο info (at) taxcoach . gr, που θα έχετε βάλει τον τίτλο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ και το ονοματεπώνυμό σας, επισυνάπτοντας στο e-mail, και printscreen με το share του άρθρου, στην Σελίδα σας, κοινωνικής δικτύωσης. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την ΠΑ 6/10/2017 από την Σελίδα μας στο Facebook, στις 20:00.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Β΄ εκτός του αριθ. 2 αυτού
2. Υπηρεσία TAXISnet για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.
3. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.  

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Εσωτερικών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί)

Α) στις Περιφέρειες Β) στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού χωρικής τους αρμοδιότητας
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Γενική Δ/νση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής Α) Δ/νση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής Β) Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής  Αχαρνών 2 – Τ.Κ. 10176 ΑΘΗΝΑ
3. Αποδέκτες Πίνακα ΙE΄
4. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.) (με παράκληση να μοιραστεί στα εμπορικά επιμελητήρια)
5. Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Παραγωγών Ελαιοκομικών Προϊόντων
6. Ελαιουργική ΚΣΕΠΕΠ Πειραιώς 37-39 – Τ.Κ.105 53 – ΑΘΗΝΑ
7. Σύλλογο Εμπόρων Βρωσίμων Ελαιών (Αθηνών – Πειραιώς) Αριστοφάνους 17 – Τ.Κ. 105 54 – ΑΘΗΝΑ
8. Ομοσπονδία Ελλ. Ελαιουργείων Αχαρνών 41 – Τ.Κ. 104 39 – ΑΘΗΝΑ
9. ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Μηχανισμών Αγοράς Δομοκού 5 – Τ.Κ. 104 45 – ΑΘΗΝΑ
10. Αποδέκτες Πίνακα Ζ’ (Περιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»)
11. Αποδέκτες Πίνακα Η’ εκτός του αριθ. 4,10 και 11 αυτού
12. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
13. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)
14. Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (Ε.Ν.Γ.Δ.Ε.)
15. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.)
16. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.)

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

2. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης
3. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης της Α.Α.Δ.Ε.
4. Όλες τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
5. Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, Τμήμα Β΄

Related posts