28 Οκτωβρίου 2020

Breaking News

ΠΟΛ. 1167/17: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.180/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ

ΠΟΛ. 1167/17: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.180/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1167/17 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με ημερομηνία 6 Νοεμβρίου 2017 και με Θέμα:

«Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.180/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ»

Η ΠΟΛ. 1167/17 αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα:

>>>•<<<

Σας κοινοποιούμε την υπ’αριθμ.180/2017 γνωμοδότηση του ΝΣΚ (Α΄ Τακτική Ολομέλεια) η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, η παροχή με την ονομασία «έξοδα κίνησης και παράστασης προϊσταμένου», που χορηγήθηκε σε προϊσταμένους υπηρεσιακών λειτουργιών της ΟΤΕ ΑΕ, με βάση την από 16/5/1995 ΕΣΣΕ, η οποία υπεγράφη μεταξύ ΟΤΕ ΑΕ και ΟΜΕ-ΟΤΕ, αποτελεί εισόδημα από μισθωτή εργασία και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, τόσο υπό το καθεστώς του ΚΦΕ (ν.2238/1994) όσο και του νέου ΚΦΕ (ν.4172/2013), υπό την εξυπακουόμενη βεβαίως προϋπόθεση ότι οι εν προκειμένω ενδιαφέροντες όροι της εν λόγω ΕΣΣΕ είναι διαχρονικώς ενεργοί. Παρεπομένως, η ΟΤΕ ΑΕ, υποχρεούται να προβαίνει σε παρακράτηση φ.μ.υ. επί των εξόδων κινήσεως και παραστάσεως και σε απόδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η Φορολογική Διοίκηση δεν υποχρεούται σε επιστροφή στην ΟΤΕ ΑΕ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, των ποσών που παρακρατήθηκαν ως φ.μ.υ. και αποδόθηκαν στο Δημόσιο και τα οποία η ΟΤΕ ΑΕ κατέβαλε στους ενάγοντες με βάση τις δικαστικές αποφάσεις, δεδομένου μάλιστα ότι απορρίφθηκε η προσεπίκληση-παρεμπίτουσα αγωγή αποζημιώσεως που άσκησε κατά του Δημοσίου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Η υπ’αριθμ.180/2017 γνωμοδότηση του ΝΣΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδέκτες πινάκα Γ΄
2. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(Με την παράκληση να αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.)
3. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
(Με την παράκληση να αναρτηθεί στη Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Αποδέκτες πινάκων Α΄(εκτός των αριθμών 2 και 3 αυτού), Β΄, Ζ΄(εκτός των
αριθμών 2 και 3 αυτού), Η΄(εκτός των αριθμών 4,10 και 11 αυτού)
4. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του
5. Όμιλος Εταιριών ΟΤΕ – Λεωφ. Κηφισίας 99, 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους – Κεντρική Υπηρεσία – Τμήμα Μελετών
7. Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων στην ΑΑΔΕ – Ακαδημίας 68 &
Χαρ. Τρικούπη – 106 78 ΑΘΗΝΑ

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Γραφείο κ.κ. Γενικών Διευθυντών
3. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και
Επικοινωνίας
4. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης
5. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – Τμήμα Α’ (10)

Related posts