13 Απριλίου 2021

Breaking News

Τα πρώτα φοροστατιστικά των Δηλώσεων

Τα πρώτα φοροστατιστικά των Δηλώσεων

Τα πρώτα φοροστατιστικά των Δηλώσεων: Οι φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως σήμερα, ξεπερνούν τις 432.000 εκ των οποίων, περίπου 428 χιλιάδες εκκαθαρίστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.πρώτα φοροστατιστικά

Από την εκκαθάριση προκύπτει ότι ένα στα δύο εκκαθαριστικά είναι μηδενικά, ήτοι οι φορολογούμενοι δεν θα πληρώσουν επιπλέον φόρο, αλλά ούτε και θα έχουν κάποια επιστροφή.

Χρεωστικά όμως είναι το 31,4% των εκκαθαριστικών σημειωμάτων και οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν με τα έως τώρα στοιχεία, κατά μέσο όρο €858 έκαστος.
Από την άλλη μεριά, ένα ποσοστό 20% των εκκαθαρισμένων φορολογικών δηλώσεων, είναι πιστωτικό και οι φορολογούμενοι θα έχουν κατά μέσο όρο, επιστροφή φόρου ποσού €197.

Υπενθυμίζουμε τέλος, ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων είναι η 30η Ιουνίου.

Related posts