17 Αυγούστου 2019

Breaking News

ΣΕΒ, Flash Report: Θετική απόφαση της ΑΑΔΕ για τον εξορθολογισμό του ΦΠΑ στο rebate, αποκαθιστά μια σημαντική στρέβλωση και μειώνει το διοικητικό κόστος για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις

ΣΕΒ, Flash Report: Θετική απόφαση της ΑΑΔΕ για τον εξορθολογισμό του ΦΠΑ στο rebate, αποκαθιστά μια σημαντική στρέβλωση και μειώνει το διοικητικό κόστος για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις

O Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανικών (ΣΕΒ), στο τελευταίο Flash Report του, αναφέρει συνοπτικά τα ακόλουθα:

Μια σημαντική ταμειακή στρέβλωση στη λειτουργία της φαρμακοβιομηχανίας επιλύεται με την έκδοση της πρόσφατης απόφασης από την ΑΑΔΕ (όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 235/5-2-19) για τον ΦΠΑ στο rebate. Η απόφαση αυτή της ΑΑΔΕ βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση δείχνοντας το δρόμο για την επίλυση και άλλων εκκρεμών επιχειρηματικών θεμάτων, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία του επιδιωκόμενου θετικού επενδυτικού κλίματος.

Οι φαρμακευτικές εταιρίες μέχρι σήμερα κατέβαλαν ΦΠΑ ακόμα και για το ποσό της υποχρεωτικής έκπτωσης (rebate), με συνέπεια την καταβολή σημαντικών αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εις βάρος των αποτελεσμάτων τους.

Σημειώνεται ότι ανάλογο πρόβλημα υπήρχε στο παρελθόν και με το clawback, το οποίο επιλύθηκε το 2016. Πλέον, με την τροποποίηση της ΠΟΛ 1115/2016, ο χειρισμός του ΦΠΑ στο rebate ακολουθεί την ίδια λογική που ισχύει και στο clawback. Ειδικότερα, προβλέπεται η φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών και της χορήγησης εκπτώσεων από τους κατόχους αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Ο χειρισμός ακολουθεί την πρακτική της έκδοσης πιστωτικού τιμολόγιου από τους κατόχους αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων.

Πέραν την ταμειακής αποκατάστασης, πλέον ο ομοιόμορφος χειρισμός των δυο περιπτώσεων καταβολής /επιστροφής ΦΠΑ μειώνει το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις.

Την ανάγκη εξορθολογισμού του ΦΠΑ και στο rebate είχε έγκαιρα αναδείξει η Επιτροπή Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων του ΣΕΒ (μια στρατηγική συνεργασία του ΣΕΒ και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας) με συνεχή υπομνήματα και τεχνικές συζητήσεις με τους συναρμόδιους φορείς. Στην προώθηση και διαβούλευση του θέματος προς τη δημόσια διοίκηση συνεργάστηκαν από κοινού ΣΕΒ – ΠΕΦ – ΣΦΕΕ καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, γεγονός που καταδεικνύει πως όταν υπάρχει συναντίληψη των προβλημάτων και διάθεση για επίλυση η δημόσια διοίκηση μπορεί να δώσει λύσεις με αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Διαβάστε αμέσως παρακάτω, ολόκληρο το Flash Report «Θετική απόφαση της ΑΑΔΕ για τον εξορθολογισμό του ΦΠΑ στο rebate»

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Τι παγερή βραδιά πέρασα γυρεύοντας σε…
Χτύπησα όλες τις πόρτες ρωτώντας τους ανθρώπους
– μα δε σε ήξεραν.
Κι όμως σ’αυτών των ανθρώπων τα μάτια
Εγώ σε γνώρισα
Κι όμως σ’ αυτών των ανθρώπων τα μάτια
Σ’ αγάπησα δίχως όνομα και δίχως δόξα.
[Βύρων Λεοντάρης]
#PoetryIsNotDead

Related posts