3 Αυγούστου 2020

Breaking News

Τα βασικά δεδομένα από το Tax Administration Monitor Σεπτεμβρίου 2019

Τα βασικά δεδομένα από το Tax Administration Monitor Σεπτεμβρίου 2019

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. το Tax Administration Monitor Σεπτεμβρίου 2019. Τα βασικά του στοιχεία είναι τα ακόλουθα:

• Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο : € 104.915.645.925
• Ανεπίδεκτα είσπραξης : € 19.214.112.817
• Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο : € 85.701.533.108
• Πλήθος οφειλετών : 4.351.315

Related posts