24 Ιουνίου 2019

Breaking News

ΥΠΕΚΑΚΑ: Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4578/18 με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 4387/16, που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών και έμμισθων δικηγόρων

ΥΠΕΚΑΚΑ: Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4578/18 με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 4387/16, που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών και έμμισθων δικηγόρων

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με Αριθ. Πρωτ. Φ80020/οικ.948 /Δ16.29 (15.03.2019) και με Θέμα:

«Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4578/18 (Α 200) με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 4387/16, που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών και έμμισθων δικηγόρων»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρο τo έγγραφο σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

MyConnection: Η καινοτόμος business πλατφόρμα

○>>>xΧΧx•xXΧx<<<○

Σ’ αγαπώ μη γνωρίζοντας πώς, από πού και πότε,
σ’ αγαπώ στα ίσια δίχως πρόβλημα ή περηφάνια:
σ’ αγαπώ έτσι γιατί δεν ξέρω μ’ άλλον τρόπο…
[Pablo Neruda]
#PoetryIsNotDead

 

Related posts