18 Ιανουαρίου 2021

Breaking News

Υποβολή συμπληρωματικής Α.Π.Δ. Ιανουαρίου 2014 ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ

Υποβολή συμπληρωματικής Α.Π.Δ. Ιανουαρίου 2014 ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ

Υποβολή συμπληρωματικής Α.Π.Δ. Ιανουαρίου 2014 Νέο Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ για την Υποβολή συμπληρωματικής Α.Π.Δ. Ιανουαρίου 2014 ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2014

Δελτίο Τύπου

Υποβολή συμπληρωματικής Α.Π.Δ. Ιανουαρίου 2014 ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενημερώνει ότι στους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων οι οποίοι υπέβαλαν Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 1/2014 με Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) που δεν συμπεριλαμβάνει ασφαλιστικές εισφορές κλάδου ασφάλισης υπέρ ΕΤΕΑ, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ. και για τη μισθολογική περίοδο 1/2014, των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, όπως περιγράφεται στη σχετική Εγκ. 17/2014 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (υποβολή συμπληρωματικής Α.Π.Δ. ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ μισθολογικής περιόδου 12/2013).

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. (01) και (04) είναι:

Για εργοδότες κοινών επιχειρήσεων (εκτός Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.) 12/2013 και 1/2014 μέχρι 14/3/2014.

Για εργοδότες Δημόσιου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 12/2013 μέχρι 31/3/2014

Ενημερώνουμε ότι για την εξυπηρέτηση των εργοδοτών σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ και την υποβολή Α.Π.Δ. λειτουργεί ειδική Υπηρεσία HELP DESK στο τηλέφωνο 210 3891280.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Related posts