22 Οκτωβρίου 2018

Breaking News

Υπ.Οικ.: Διευκρινίσεις σχετ. με την εφαρμογή νομικών διατάξεων περί Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών…

Υπ.Οικ.: Διευκρινίσεις σχετ. με την εφαρμογή νομικών διατάξεων περί Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών…

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος ΔΕΑΦ Β΄ 1084349 ΕΞ 2016 (1-6-2016) του Υπουργείου Οικονομικών /ΓΓΔΕ /Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης / Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας και με Θέμα:

«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 2367/1995 περί Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013»

Διαβάστε αναλυτικά την  εγκύκλιο ΔΕΑΦ Β΄ 1084349 ΕΞ 2016, εδώ.

(Γνωρίζετε ότι στο site μας, taxcoach.gr, μπορείτε να βρίσκετε εύκολα και συγκεντρωμένα όλα τα «χρηστικά» όπως ΠΟΛ., Εγκυκλίους κ.λπ.; Πως το κάνετε: Στο κάτω μέρος της κεντρικής μας σελίδας, βρίσκετε banner που αναφέρεται ως «ΤAXCOACH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)», το πατάτε και σας βγάζει στην ιδιαίτερη σελίδα που στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε εγκυκλίους κλπ, είτε χρονολογικά, είτε αναζητώντας με τη χρήση κάποιας χαρακτηριστικής λέξης (όπως ο αριθμός μιας ΠΟΛ.) στο “κουμπί” αναζήτησης. Στην ίδια σελίδα της “Βιβλιοθήκης”, μπορείτε να πάτε, επιλέγοντας το tab ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στο κεντρικό οριζόντιο μενού μας στο πάνω μέρος της κεντρικής μας σελίδας)

>>>•<<<

• Εὐεπιχειρεῖν: ἀεί βέλτιστον!

Related posts