17 Αυγούστου 2019

Breaking News

E. 2080/19: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του ν.4172/13, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τον ν.4549/18, αναφορικά με τη διενέργεια αποσβέσεων σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης

E. 2080/19: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του ν.4172/13, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τον ν.4549/18, αναφορικά με τη διενέργεια αποσβέσεων σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος Ε. 2080 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με ημερομηνία 16.05.2019, με Θέμα:

«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 5 του άρθρου 115 του ν.4549/2018, αναφορικά με τη διενέργεια αποσβέσεων σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο Ε. 2080 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

 

Related posts