23 Οκτωβρίου 2018

Breaking News

N. 4490/17: Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, δια τάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις

N. 4490/17: Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, δια τάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 150 Α΄ (11-10-2017) ο Νόμος 4490/17, με Θέμα:

«Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, δια τάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις»

Ο Νόμος 4490/17 εκτός του κυρίως αντικειμένου του, που είναι αυτό που αναφέρει το Θέμα του, δίδει και Παράταση όσον αφορά στην προθεσμία οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης, η οποία παρατείνεται μέχρι και τις 31.10.2017 (Άρθρο 14, στο τέλος του Νόμου 4490).

Διαβάστε ολόκληρο το νέο Νόμο 4490/17 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε την, αμέσως παρακάτω on line:

Related posts