25 Μαΐου 2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ημερομηνία/Ώρα Σεμινάρια
29/05/2017
15:00 - 22:00
Μάθε να ΕΠΕΝΔΥΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ για ΚΕΡΔΗ στα Χρηματιστήρια
ACROPOLIS HILL HOTEL, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗ
30/05/2017
14:30 - 21:30
Τεχνικές Έξυπνου ΠΩΛΗΤΗ - Η Νέα Φιλοσοφία Πωλήσεων
ACROPOLIS HILL HOTEL, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗ
06/06/2017
15:00 - 21:00
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Λογιστική - Φορολογική αντιμετώπιση και Ποινολόγιο για Σωματεία – Συλλόγους – Οργανώσεις – Αστικές Μ.Κ.Ο. – Ιδρύματα και Ειδικές περιπτώσεις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.
ACROPOLIS HILL HOTEL, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗ
08/06/2017
16:00 - 22:00
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φυσικών και Νομικών προσώπων - Συμπλήρωση και ανάλυση κωδικών (τελευταία επανάληψη)
ACROPOLIS HILL HOTEL, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗ
12/06/2017
16:00 - 22:00
ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ – Λεκτική και Μη Λεκτική επικοινωνία
ACROPOLIS HILL HOTEL, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗ
14/06/2017
16:00 - 21:00
TRANSFER PRICING - Φάκελος Τεκμηρίωσης και σημεία προσοχής
ACROPOLIS HILL HOTEL, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗ
19/06/2017
16:00 - 22:00
ΕΜΜΕΣΕΣ Τεχνικές Ελέγχου – Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο και οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων
ACROPOLIS HILL HOTEL, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗ
21/06/2017
16:00 - 22:00
ΕΙΣΠΡΑΞΤΕ τις Απαιτήσεις σας και ΚΕΡΔΙΣΤΕ Πιστούς Πελάτες
ACROPOLIS HILL HOTEL, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗ
22/06/2017
14:00 - 22:00
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ στην Πράξη… Εφαρμόστε Αποτελεσματικές Τεχνικές
ACROPOLIS HILL HOTEL, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗ
26/06/2017
15:00 - 22:00
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ Εταιρίες - Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς
ACROPOLIS HILL HOTEL, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗ