26 Ιουνίου 2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ημερομηνία/Ώρα Σεμινάρια
10/07/2017
16:00 - 22:00
ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ Αγροτικών Προϊόντων από το Α έως το Ω
ACROPOLIS HILL HOTEL, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗ
10/07/2017
17:00 - 22:00
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Μισθώσεις Ακινήτων (τύπου Airbnb κλπ) - νέο!
ACROPOLIS HILL HOTEL, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗ
12/07/2017
16:00 - 22:00
ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ – Λεκτική και Μη Λεκτική επικοινωνία
ACROPOLIS HILL HOTEL, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗ
17/07/2017
15:00 - 22:00
Η Τέχνη των ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Θεμελιώδης και Τεχνική Ανάλυση
ACROPOLIS HILL HOTEL, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗ
18/07/2017
17:00 - 22:00
ΕΦΚΑ - Ανάλυση του Νέου Ασφαλιστικού συστήματος μετά τις τελευταίες αλλαγές του (νέο!)
ACROPOLIS HILL HOTEL, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗ
19/07/2017
15:00 - 22:00
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ Εταιρίες - Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς
ACROPOLIS HILL HOTEL, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗ