17 Ιουνίου 2024

BOOKSTORE

Βιβλιοπωλείο TaxCoach

bookstore-taxcoachΠαρακάτω σας παρουσιάζονται ορισμένες επιλογές μας σε ενδιαφέροντα βιβλία, τα οποία μπορείτε να αγοράσετε με ασφάλεια, πληρώνοντας με αντικαταβολή την τιμή που αναφέρουν και στην οποία περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και τα έξοδα αποστολής εντός της ελληνικής επικράτειας. Πρόκειται για κορυφαία βιβλία, όλα, στον τομέα τους.

Όποιος επιθυμεί να αγοράσει κάποιο από αυτά, μας στέλνει mail στο info@taxcoach.gr, με θέμα “Αγορά Βιβλίου” με το όνομά του και στο μήνυμα αναφέρει:

 1. Ονοματεπώνυμο
 2. Το βιβλίο που θέλει (τον τίτλο του)
 3. Πόσα τεμάχια θέλει
 4. Την διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί το πακέτο.

Εμείς ελέγχουμε και την διαθεσιμότητά του, καθώς ορισμένα από αυτά, βγαίνουν για ορισμένο καιρό και δεν επανεκδίδονται.

>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<

“Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπουν τα Δ.Λ.Π. με βάση τα νέα Ε.Λ.Π. Συμπληρωμένη και βελτιωμένη έκδοση, σύμφωνα με το νέο Ν.4308/2014”. – Του καθηγητή Λογιστικής και Ελεγκτικής Εμμ. Ι. Σακέλλη

 • Περιέχει και CD με πρακτική εφαρμογή για την μετάβαση και κατάρτιση στα Ε.Λ.Π..
 • Σελίδες 983.
 • Διαστάσεις 24 x 17 cm
 • Χαρτόδετο
 • Τιμή: €77

elp-sakellis-book

 

>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<

Πακέτο και τα δύο (2) βιβλία – σταθμός στο πεδίο των Διαπραγματεύσεων: “Πετυχαίνω τη συμφωνία” + “Πώς να ξεπερνάτε την άρνηση” 

 • Πωλούνται υποχρεωτικά και τα δύο μαζί, καθώς το δεύτερο είναι συμπληρωματικό – πιο προχωρημένο σε σχέση με το πρώτο.
 • Ουσιαστικά είναι του ιδίου συγγραφέως και τα δύο· το πρώτο το έγραψε ο Ουίλιαμ Γιούρυ με την βοήθεια των Ρότζερ Φίσερ και Μπρους Πάτον και το δεύτερο το έγραψε μόνος του ο Ουίλιαμ Γιούρυ.
 • Πρόκειται για διεθνή best sellers και τα δύο στον τομέα των Διαπραγματεύσεων και είναι της ονομαστής Σχολής του Harvard).
 • Ιδιαιτέρως χρήσιμα για όσους επιθυμούν να μάθουν να διαπραγματεύονται με επιστημονικές τεχνικές, που αν το κάνουν, σε βάθος χρόνου θα τους δημιουργούν πλείστα οφέλη.
 • Το πρώτο (Πετυχαίνω τη Συμφωνία) έχει 238 σελίδες και το δεύτερο (Πως να ξεπερνάτε την Άρνηση) έχει 200 σελίδες.
 • Διαστάσεις (και των δύο) 23,5 x 15 cm
 • Χαρτόδετα και τα δύο
 • Τιμή (και των δύο μαζί): €37

Petyxainv Symfvnia kai Ksepernontas tin Arnisi_two books

>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<

“Ε.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ” – Εκδ. AST Books

 • Το Βιβλίο περιλαμβάνει:
  • Αποτίμηση Αποθεμάτων, παγίων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων
  • Τακτοποίηση Λογαριασμών ενεργητικού, παθητικού και καθαρής θέσης
  • Προσδιορισμό φόρου εισοδήματος, αναβαλλόμενη φορολογία
  • Τακτοποίηση διαφορών λογιστικής – φορολογικής βάσης
  • Προσδιορισμό Αποτελέσματος και Διάθεσης Κερδών
  • Μετάβαση στα Ε.Λ.Π.
  • Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων – Ενοποίηση
  • Λοιπές υποχρεώσεις κατά το κλείσιμο (Έλεγχος, δημοσίευση κλπ)
  • Απαλλαγές ανά μέγεθος οντοτήτων
  • Παραδείγματα ανά θέμα.
 • Σελίδες 784.
 • Διαστάσεις 24 x 17 cm
 • Χαρτόδετο
 • Με το βιβλίο διατίθεται και CD το οποίο περιέχει:
  • Παράδειγμα σχηματισμού κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης για πολύ μικρές επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία
  • Υποδείγματα ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • 2 Πολυγραφημένες εγκύκλιοι
  • Κατάσταση Φορολογικής αναμόρφωσης
 • Τιμή: €65

elp_ergasies telous xrhshs-ast books

 

>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<

“ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.” – Εκδ. AST Books

Το βιβλίο αποτελείται από τέσσερα μέρη:

• Στο Πρώτο μέρος παρατίθεται ο ν.3190/1955 «Περί Ε.Π.Ε.», ο οποίος παρουσιάζεται (με τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το ν.4336/2015) κατά άρθρο με πλήρη ανάλυση, σχόλια, επεξηγήσεις, σχετική νομοθεσία και νομολογία, φορολογική αντιμετώπιση, παραδείγματα με λογιστικές εγγραφές.epe-ike_praktiko voithema_ast-books

• Στο Δεύτερο μέρος παρατίθεται ο ν.4072/2012 (που αφορά στις Ι.Κ.Ε.), ο οποίος επίσης παρουσιάζεται κατά άρθρο με σχόλια, επεξηγήσεις, συγκριτικές αναλύσεις των δύο εταιρικών μορφών, παραδείγματα με λογιστικές εγγραφές.

• Στο Τρίτο μέρος του βιβλίου αναλύονται ειδικά φορολογικά θέματα σχετικά με τις Ε.Π.Ε. και τις Ι.Κ.Ε.. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος -σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (λογιστική – φορολογική βάση)- μέσα από μία εκτενή παρουσίαση διαφόρων θεμάτων με πλήθος παραδειγμάτων αλλά και λογιστικών εγγραφών. Έχει δε, εμπλουτισθεί με τις τελευταίες εγκυκλίους.

• Στο Τέταρτο μέρος του βιβλίου αναλύονται σημαντικά λογιστικά θέματα όπως η επιμέτρηση και οι αποσβέσεις παγίων, που διαφέρουν σημαντικά από τις φορολογικές αποσβέσεις, τα αποθέματα και η αποτίμηση αυτών, οι κρατικές επιχορηγήσεις, η αποτίμηση συναλλαγματικών διαφορών καθώς και ολοκληρωμένο παράδειγμα μετάβασης για τη μετάβαση από το Ε.Γ.Λ.Σ. στα Ε.Λ.Π.. Σε όλα τα θέματα, υπάρχουν αναλυτικά παραδείγματα συνοδευόμενα από τις σχετικές λογιστικές εγγραφές.

Στο Παράρτημα της παρούσας έκδοσης, παρατίθεται ολοκληρωμένο παράδειγμα σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π..
Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει αναλυτικό θεματικά αλλά και αλφαβητικό ευρετήριο.

 • Το βιβλίο περιέχει χρηστικό CD
 • Χαρτόδετο
 • Τιμή: €59

 

>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<

“ΤΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ”, του κ.Μιλτιάδη Μπουλέρου

Περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις από άποψη: νομοθεσίας – φορολογίας – λογιστικής, που διέπουν τις Αστικές Εταιρείες, Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς, Συλλόγους, Ομοσπονδίες, Ημεδαπά και Αλλοδαπά μη Κερδοσκοπικά Νομικά Πρόσωπα, Εργατικά ή άλλα Σωματεία, Ενώσεις Προσώπων, Μ.Κ.Ο., Ερανικές Επιτροπές, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Ιδιωτικά Ιδρύματα.

MKO-book-ArnaoutisΑναλυτικά κατά κεφάλαιο περιλαμβάνει:

Κεφ. 1ο. Τα εργατικά Σωματεία και οι Ενώσεις Προσώπων:

α. Ίδρυση σωματείου, Ένωσης, Ομοσπονδίας, θέματα Βιβλίων – Έκπτωση δαπανών – Δωρεά επιχείρισης σε μη κερδοσκοπική εταιρεία.
β. Υπόδειγμα αίτησης για ίδρυση Συνδικαλιστικής Οργάνωσης. Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις – Εργατικά Κέντρα – Τριτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις – Εκλογές Σωματείου – Συνελεύσεις μελών Σωματείου – Απαρτία.
γ. Οι Ενώσεις Προσώπων – Μέλη σωματείου – Γενική συνέλευση ή Συνέδριο Αντιπροσώπων

Κεφ. 2ο. Τα Ιδιωτικά Ιδρύματα, τα Εκκλησιαστικά Ιδρύματα και οι Ερανικές Επιτροπές.

Κεφ. 3ο. Οι Αστικές Κερδοσκοπικές και μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες:

α. Σχετικά άρθρα του Αστικού Κώδικα.
β. Οι μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) – Αρχές περί των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Ευρώπη – Κανόνες Σύστασης αστικών εταιρειών μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα της Περιφέρειας – Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Κεφ. 4ο. Οι Αστικοί Συνεταιρισμοί, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Τα Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Κεφ. 5ο. Το Φορολογικό και Λογιστικό Πλαίσιο των μη Κερδοσκοπικών Νομικών Προσώπων:

α. Φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητη περιουσία σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 40 του Κ.Φ.Ε. ενημερωμένα με την ΠΟΛ. 1069/15.
β. Διευκρινίσεις σχετικά με τις δαπάνες που εκπίπτουν στα μη Κερδοσκοπικά Νομικά Πρόσωπα και τις εκπιπτόμενες δαπάνες για τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1113/15.
γ. Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εσόδων από δίδακτρα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
δ. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
ε. Οδηγός συμπλήρωσης για το έντυπο Ν (για τα μη κερδοσκοπικά).
στ. Ερωτήσεις – Απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων.
ζ. Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων Νομικών Προσώπων.
η. Φορολογικά θέματα ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων.

Τέλος περιλαμβάνει υποδείγματα καταστατικών.

 • Περιέχει χρηστικό CD
 • Χαρτόδετο
 • Τιμή: €75

>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<

“ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ/OFFSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ”, της κας Φωτεινής Μαστρογιάννη

Περιλαμβάνει τις διατάξεις που διέπουν τις εξωχώριες εταιρείες για ίδρυση, οργάνωση, τον τρόπο φορολόγησης, τις μορφές των Υπεράκτιων Εταιρειών και τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την πάταξη των φορολογικών παραδείσων (όπως χαρακτηρίζονται). offshore-arnaoutis

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

Κεφ. 1ο.
Α) Φορολογικοί παράδεισοι και φοροδιαφυγή. Χαρακτηριστικά αυτών και ιστορική αναδρομή.

Μορφές των Υπεράκτιων εταιρειών, όπως:

1) Εταιρείες Χαρτοφυλακίου 2) Εταιρείες Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 3) Εμπορικές Εταιρείες 4) Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών 5) Ναυτιλιακές επιχειρήσεις 6) Εμπιστεύματα (Trusts) 7) Εταιρείες Επενδύσεων 8) Τραπεζικές εταιρείες 9) Εταιρείες Ασφαλίσεων 10) Εταιρείες Αντιπροσώπευσης 11) Εταιρείες Ακινήτων 12) Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.

B) Διεθνείς Πρωτοβουλίες για την πάταξη των φορολογικών παραδείσων:

1) Η έκθεση Edwards – H έκθεση K.P.M.G.

2) Η επίθεση του ΟΟΣΑ κατά των φορολογικών παραδείσων

3) Καταπολέμηση φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής

4) Ε.Ε. και φοροδιαφυγή

5) Διαφάνεια και Τράπεζες

6) Μείωση της φοροδιαφυγής

7) Σύσταση και γνωρίσματα των εξωχώριων εταιρειών. Λειτουργία και χαρακτηριστικά – Λάθη.

Κεφ. 2ο. Φορολογική αντιμετώπιση εξωχώριων εταιρειών στην Ελλάδα:

1) Ίδρυση εξωχώριων εταιρειών – δικαιολογητικά

2) Φορολογία εξωχώριων εταιρειών στην Ελλάδα με βάση τον Α.Ν. 89/67

3) Σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα

4) Τρόποι φορολόγησης υπεράκτων εταιρειών – Τήρηση βιβλίων και στοιχείων

5) Υποχρέωση Υποβολής Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος

6) Νομολογία Αρείου Πάγου

Κεφ. 3ο. Κύπρος και εξωχώριες εταιρείες:

1) Μορφές εταιρειών

2) Υπεράκτιες εταιρείες – Κριτήρια – Φορολογία

3) Συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας

4) Σημερινή κατάσταση εξωχώριων εταιρειών

5) Η αρχική πρόταση του Eurogroup και η απόφαση

6) Συμπεράσματα

 • Περιέχει χρηστικό CD
 • Χαρτόδετο
 • Τιμή: €40

>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<

“ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ”, της κας Φωτεινής Μαστρογιάννη

Ένας τόμος που περιλαμβάνει με ανάλυση όλες τις διατάξεις του Νόμου 4270/28-6-2014 που αναφέρονται στο Δημόσιο Λογιστικό και προϋπολογισμούς.demosio logistiko - arnaoutis

Αναλυτικά κατά κεφάλαιο περιλαμβάνει:

1. Προϋπολογισμός – Οικονομική Διαχείριση. Ρυθμίσεις για το Δημο­σιο­νομικό Συμβούλιο.

2. Γενικές διατάξεις δημοσιονομικού πλαισίου, αρμοδιότητες, κανόνες, μεσοπρόθεσμη στρατηγική: Αρμοδιότητες οργάνων. Δημοσιονομικοί κανόνες – Διαρθρωτικός μηχανισμός. Μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική.

3. Ετήσιοι προϋπολογισμοί – Κατάρτιση και έγκριση: Κρατικός προϋπολογισμός. Προϋπολογισμός λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

4. Εκτέλεση προϋπολογισμών και Μηχανισμοί παρακολούθησης: Προληπτικός έλεγχος δαπανών και εσόδων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ρυθμίσεις για την κεντρική διοίκηση. Προϋπολο­γισμός δημοσίων επενδύσεων – Ανακατανομές πιστώσεων έργων, ανάληψη υποχρεώσεων, εκτέλεση προϋπολογισμού. Είσπραξη εσόδων. Έλεγχος δαπανών. Έκδοση – εξόφληση τίτλων πληρωμής. Πάγιες προκαταβολές. Διαχείριση και έλεγχος πόρων της Ε.Ε. Διαχείριση χρέους και εγγυήσεων. Συμβάσεις για λογαριασμό του δημοσίου. Ρυθμίσεις για τους λοιπούς φορείς της Κυβέρνησης. Σύσταση Υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχου σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α, Δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Δημόσιοι υπόλογοι.

5. Λογιστική – Δημοσιονομικές Αναφορές: Γενικές ρυθμίσεις για όλους τους φορείς της Γενικής κυβέρνησης – Ρυθμίσεις για την κεντρική διοίκηση.

6. Εσωτερικός, Λογιστικός και εξωτερικός έλεγχος.

7. Κυρώσεις: Γενικές Ρυθμίσεις για όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, και τους λοιπούς φορείς.

8. Καταργούμενες, Μεταβατικές και Λοιπές Διατάξεις: Θέμα και ορισμοί. Λογιστικά συστήματα και Στατιστικές Προγνώσεις. Αριθμητικοί Δημοσιο­νομικοί κανόνες. Μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια.

9. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Σύσταση Υπηρεσιών και πεδίο εφαρμογής ελέγχου. Είδη και διαδικασία ελέγχου.

Τέλος περιλαμβάνει επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων: Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Τουρισμού.

 • Περιέχει χρηστικό CD
 • Χαρτόδετο
 • Τιμή: €65

>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<

“ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ-ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ”, του κ. Μιλτιάδη Δ. Μπουλέρου

Ένας τόμος που περιλαμβάνει την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τα Ασφαλιστικά, τα Εργατικά και τα Συνταξιοδοτικά θέματα, ενημερωμένα και συμπληρωμένα με όλες τις τροποποιήσεις, καταργήσεις και προσθήκες που επήλθαν μέχρι σήμερα και κυρίως με τον πρόσφατο Νόμο Ν. 4387/2016 του πολυνομοσχεδίου και την ΠΟΛ. 1064/2016.asfalistiko - ergatiko - arnaoutis

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

Μέρος Α’: Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού-Συνταξιοδοτικού Συστήματος:

Κεφ. Α’) Αρχές και Όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.

Κεφ. Β’) Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών.

Κεφ. Γ’) Ρυθμίσεις ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα.

Κεφ. Δ’) Ενιαίοι κανόνες εισφορών – Πόροι – Αποκεφαλαιοποίηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.

Κεφ. Ε’) Ενιαίος φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης.

Κεφ. ΣΤ’) Τροποποίηση διατάξεων Ε.Τ.Ε.Α. και ρυθμίσεις πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Κεφ. Ζ’) Προνομιακές Παροχές ηλικιωμένων και υπερηλίκων.

Κεφ. Η’) Διαχρονικό δίκαιο και λοιπές διατάξεις κοινωνικοασφαλιστικού περιεχομένου.
Μέρος Β’: 1) Ρυθμίσεις οφειλών προς Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και άλλα θέματα

2) Όλες οι αλλαγές που φέρνει το νέο ασφαλιστικό στο Δημόσιο: (Μείωση μηνιαίων αποδοχών – Περικοπές συντάξεων – Μείωση του εφάπαξ 27% – Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων) – Τί σύνταξη θα πάρετε με το νέο Ασφαλιστικό, με πίνακες και παραδείγματα. Με πόσα χρόνια βγαίνετε στη σύνταξη. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος παλαιών και νέων ασφαλισμένων. Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτη-συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Αντιμετώπιση εκκρεμών περιπτώσεων.

3) Τροπολογία – Αιτιολογική έκθεση – Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης για την ενίσχυση της απασχόλησης:Kίνητρα για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς και έκτακτες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

4) Υποχρεώσεις εργοδοτών στην επιθεώρηση εργασίας: Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και ωρών εργασίας. Γνωστοποίηση των συμβάσεων εργασίας μερικής απασχόλησης εκ περιτροπής. Τήρηση ειδικού βιβλίου κανονικών αδειών και υπερωριών. Θεώρηση βιβλίων δρομολογίων φορτηγών αυτοκινήτων/βυτιοφόρων, τουριστικών λεωφορείων, οικοδομικών και τεχνικών έργων.

5) Νομοθεσία – Καταγγελία σύμβασης – Αποζημίωση – Πίνακας αποζημιώσεων – Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην κοινωνική ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

6) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2016

7) Βασικοί κωδικοί πακέτου κάλυψης (Κ.Π.Κ.) Μισθωτών απασχολουμένων σε Βιομηχανικές – Βιοτεχνικές και λοιπές επιχειρήσεις (από 1-1-2003) πλην ειδικών περιπτώσεων (π.χ. εφημερίδες, αεροπορικές επιχειρήσεις κ.λπ.).

Τέλος περιλαμβάνει σημαντικές δικαστικές αποφάσεις του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επκρατείας και Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 • Περιέχει χρηστικό CD
 • Χαρτόδετο
 • Τιμή: €75

>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<

“ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ”, της κας Φωτεινής Μαστρογιάννη

Ένας τόμος πλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένος με όλες τις αλλαγές και προσθήκες που επήλθαν μέχρι σήμερα και κυρίως με τον πρόσφατο νόμο 4384/2016 και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους ΠΟΛ. 1, 2, 3, 4/2016 και 1053, 1068/2016.

Αναλυτικά περιλαμβάνει:odigos agrotikwn - arnaoutis

Νόμος 4384/2016: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

Α) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί – Γενικές διατάξεις

Β) Μέλη αγροτικού Συνεταιρισμού. Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Γ) Συνεταιριστικές μερίδες – Ευθύνη μέλους Α.Σ. – Διοίκηση

Δ) Εποπτεία – Έλεγχος – Οικονομική διαχείριση Α.Σ.

Ε) Συγχώνευση – Πτώχευση – Λύση – Εκκαθάριση Α.Σ.

ΣΤ) Ποινικές διατάξεις – Σχέσεις Α.Σ. και κράτους

Ζ) Άλλοι Συλλογικοί φορείς: Κλαδικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί. Μετατροπή Αναγκαστικών Συνεταιρισμών – Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις – Διεπαγγελματικές οργανώσεις – Συμβάσεις μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων – Ταμείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η) Ειδικές και τελικές διατάξεις. Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4354/15

ΠΟΛ. 1053/2016: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής.

ΠΟΛ. 1068/2016: Φορολόγηση μερισμάτων μετά τις τροποποιήσεις στον Κ.Φ.Ε. από τους νόμους 4387 και 4389/2016 – Αύξηση των συντελεστών φορολογίας και παρακράτησης φόρου για μερίσματα που θα διανεμηθούν από 1-1-2017.

Εγκύκλιος 1/2016: Ηλεκτρονική συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής – Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α.

Εγκύκλιος 2/2016: Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ο.Γ.Α. σε πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στο άρθρο 8 παράγραφος 23 του Ν. 4332/15.

Εγκύκλιος 3/2016: Επανακαθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας.

Εγκύκλιος 4/2016: Ηλεκτρονική καταχώρηση και υποβολή της αίτησης για χορήγηση επιδόματος κυοφορίας, λοχείας, ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α.

Νόμος 4015: Α) Συλλογικές αγροτικές οργανώσεις Β) Δημόσιες πολιτικές για τον εκσυγχρονισμό της αγοράς των προϊόντων και τη ρύθμιση των τιμών τους. Χρηματοδότηση και κίνητρα υπέρ Σ.Α.Ο. –

Μετατροπή Ε.Α.Σ. σε Α.Σ. και Α.Ε.Σ., Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιρισμών και Κεντρικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

Νόμος 4146: Διαμόρφωση φιλικού περιβάλλοντος αναπτυξιακού για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις.

Νόμος 4235: Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων και ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4281: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας – Ρυθμίσεις Φ.Π.Α. – Φορολογία εισοδήματος αγροτικών επιχειρήσεων με παραδείγματα και άλλες διατάξεις.

 • Περιέχει χρηστικό CD
 • Χαρτόδετο
 • Τιμή: €75

>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<•>>>•<<<

“GREECE: PICTORIAL, DESCRIPTIVE AND HISTORICAL”. – του Christopher Wordsworth

gr-chrword1Ένα μοναδικό βιβλίο του Christopher Wordsworth, σε φωτογραφική ανατύπωση του 1836, δείχνει δηλαδή όπως η τότε έκδοση, που είναι αυτό που δηλώνει ο τίτλος του: μια περιγραφή της Ελλάδος του 1836 όπως την είδε ο Wordsworth, με πολλά επίσης σχέδια κ.λπ..
Το βιβλίο είναι στην αγγλική γλώσσα · είναι ιδανικό δε, για κάποιον που:
α) του αρέσουν τέτοιου είδους βιβλία, μέσα από τα οποία μαθαίνουμε και την ιστορία μας πρωτογενώς, από ανθρώπους, συνήθως φιλέλληνες με βαθειά γνώση, που περιηγήθηκαν στη χώρα μας (εν προκειμένω στον 19ο αιώνα) και
β) που θέλει να κάνει και εξάσκηση στα αγγλικά του, η γλώσσα του οποίου παρόλο που είναι του 19ου αιώνος, δεν έχει δυσκολίες (σε σχέση με τη σύγχρονη αγγλική).
Διαθέτουμε δύο μόλις τεμάχια από αυτό το σπουδαίο, πολυτελές και σπάνιο βιβλίο.

 • Σελίδες 356.
 • Διαστάσεις 25 x 18 cm
 • Σκληρόδετο, αλλά και με χάρτινο εξωτερικό προστατευτικό κάλυμμα
 • Τιμή: €69

gr-chrword2gr-chrword3gr-chrword4gr-chrword5gr-chrword6gr-chrword7gr-chrword8gr-chrword9