12 Απριλίου 2021

Breaking News
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ημερομηνία/Ώρα Σεμινάρια
19/04/2021 - 20/04/2021
16:00 - 20:00
Webinar- Σωστές ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ για Συμφέρουσες Συμφωνίες
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ, ΑΘΗΝΑ
21/04/2021
17:00 - 21:00
Webinar – Διαχείριση Παραπόνων και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Πελάτη
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ, ΑΘΗΝΑ
22/04/2021
15:00 - 21:00
Webinar – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ για Απλογραφικά και Διπλογραφικά
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ, ΑΘΗΝΑ
26/04/2021
16:00 - 21:00
Webinar- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ Εταιρίες και Ηλεκτρονικά Βιβλία
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ, ΑΘΗΝΑ
10/05/2021
16:00 - 21:00
Webinar- Η Τέχνη των ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ, ΑΘΗΝΑ
12/05/2021
16:00 - 21:00
Webinar – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ Αλλαγές και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ Δηλώσεις Φυσικών προσώπων
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ, ΑΘΗΝΑ
13/05/2021
16:00 - 21:00
Webinar – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ Αλλαγές και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ Δηλώσεις ΝΟΜΙΚΩΝ προσώπων-οντοτήτων
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ, ΑΘΗΝΑ