25 Οκτωβρίου 2020

Breaking News
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ημερομηνία/Ώρα Σεμινάρια
04/11/2020
16:00 - 21:00
Webinar – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ και πλατφόρμα MyDATA
ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 19, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ
09/11/2020
17:00 - 21:00
Webinar- Γλώσσα Σώματος και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 19, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ
11/11/2020
15:00 - 20:00
Webinar - Πρακτικό σεμινάριο Διαχείρισης ψηφιακής πλατφόρμας AIRBNB
ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 19, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ
12/11/2020
16:00 - 21:00
Webinar- Επίκαιρα Φορολογικά Θέματα και Αλλαγές Φορολογίας εισοδήματος
ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 19, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ
25/11/2020
17:00 - 21:00
Webinar- Διαχείριση Παραπόνων και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Πελάτη
ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 19, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ