22 Σεπτεμβρίου 2018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ημερομηνία/Ώρα Σεμινάρια
26/09/2018
15:00 - 21:00
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Μισθώσεις Ακινήτων (τύπου Airbnb-Booking κλπ) – Φορολογική αντιμετώπιση και Σημεία προσοχής
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ, ΑΘΗΝΑ
27/09/2018
16:00 - 21:00
Πρακτικό σεμινάριο Διαχείρισης ψηφιακής πλατφόρμας AIRBNB
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ, ΑΘΗΝΑ
29/09/2018
10:00 - 16:00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Παραπόνων και Ψυχολογίας Πελάτη
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ, ΑΘΗΝΑ
06/10/2018
10:00 - 16:00
ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ… Η Δύναμη της Μη Λεκτικής επικοινωνίας
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ, ΑΘΗΝΑ
10/10/2018
15:30 - 20:30
ΠΩΛΗΣΕΙΣ από ΑΠΟΣΤΑΣΗ (e-shop) Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ, ΑΘΗΝΑ
15/10/2018
14:00 - 21:00
Μάθε να ΕΠΕΝΔΥΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ για κέρδη στα Χρηματιστήρια
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ, ΑΘΗΝΑ
17/10/2018
15:30 - 21:30
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ των επιχειρήσεων – Επισφάλειες και Φορολογικοί χειρισμοί αυτών
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ, ΑΘΗΝΑ
20/10/2018
10:00 - 15:00
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Επιχειρήσεων – Τι οφείλει να γνωρίζει κάθε επιχείρηση
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ, ΑΘΗΝΑ
22/10/2018
14:30 - 21:30
GDPR – Κίνδυνοι, Υποχρεώσεις, Πρόληψη, Εναρμόνιση
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ, ΑΘΗΝΑ
24/10/2018
15:30 - 21:30
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Λογιστική - Φορολογική αντιμετώπιση και Ποινολόγιο για Σωματεία – Συλλόγους – Οργανώσεις – Αστικές Μ.Κ.Ο. – Ιδρύματα και Ειδικές περιπτώσεις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – ΚΟΙ.Σ.Π.Ε
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ, ΑΘΗΝΑ
1 2