24 Μαΐου 2024

Έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων

Έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων

Έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016

Ε1 – Ε2 – Ε3 – Κατάσταση Φορολογικής αναμόρφωσης (άρθρα 22 και 23 Ν. 4172/2013) – Κατάσταση αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων εισοδήματος και έμμεσων φόρων (Φ.Π.Α. κλπ) –Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων

Στο ΦΕΚ 759Β/ 09-3-2017 με τη σχετική ΠΟΛ 1034, δημοσιεύθηκε ο τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.

Δείτε τα νέα έντυπα παρακάτω:

(μπορείτε να κάνετε download το έντυπο μέσω του άνω link)


Έντυπο Ν δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Νομικών προσώπων και Νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016

Στο ΦΕΚ 720Β/ 08-3-2017 με τη σχετική ΠΟΛ 1030, δημοσιεύθηκε ο τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

Δείτε το σχετικό έντυπο παρακάτω:

s(μπορείτε να κάνετε download το έντυπο μέσω του άνω link)

Δείτε ακόμη…

Τι ισχύει για την βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων και Νεότερη ενημέρωση για τροποποιήσεις

Αντισυνταγματική έκρινε το ΣτΕ την συνεχή παράταση χρόνου παραγραφής φορολογικών υποθέσεων

Η ΕΣΕΕ παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο της UEAPME για τις ΜμΕ με την ανάκαμψη να συνεχίζεται, αλλά με εμφάνιση κινδύνου ανισορροπίας σε πολλές χώρες της Ε.Ε.

Related posts